Tahvil Haberleri

Tahvil; şirketlerin kaynak bulmak amacıyla çıkardığı, sahibine para veya başka tür bir varlık alma hakkı veren borç senedidir. Kimi tahviller, yatırımın tamamını tek seferde almaya izin vermeyebilir. Bitcoin ve tahviller söz konusu olduğunda, kitle fonlaması mantığı geçerli olur. Tahvil ihraç eden şirket tarafından oluşturulan işlem hacminden veya diğer göstergelerden belli bir yüzde alınabilir. Bu sistem, kimin borç vereceğine ve kimin borç alacağına bağlı olarak farklı biçimlere girebilir. Devletler de tahvil sunarlar. Ulusal borç olarak sayılan bu tahvil türlerinde, devlet vatandaşından borç almış olur. Tahviller, işlem görme şekillerine göre değişiklik gösterirler. Sözgelimi blockchain'e dayalı olan tahviller, akıllı tahvillere, diğer bir deyiş akıllı sözleşmelere dönüşürler.

Haberler
Banco Santander, 10 Eylül 2019'da yayımlanan blockchain tabanlı tahvilin erken ödenmesini gerçekleştirdiğini duyurdu.
Santander 20 Milyon Dolarlık Tahvil İşlemini Ethereum ile Gerçekleştirdi
Helen Partz
2019-12-11T11:45:00+03:00
Haberler
İspanyol bankası Banco Santander, uçtan uca blockchain tabanlı çıkardığı tahvilin kendi alanında ilk olduğunu söylüyor.
Santander Ethereum Üzerinde Uçtan Uca Blockchain Tabanlı 20 Milyon Dolarlık Tahvil Çıkardı
Marie Huillet
2019-09-12T13:34:51+03:00