Avrupa Birliği'nin piyasa düzenleyicisi olan Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), 5 Ekim'de Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) talimatlarına ilişkin ikinci bir danışma belgesi yayımladı. 

307 sayfalık belgede ESMA, dağıtık defter teknolojileri için sürdürülebilirlik göstergeleri, iç bilgilerin açıklanması, sunuş belgeleri için teknik gereklilikler, ticari şeffaflık önlemleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları (CASP’ler) için kayıt tutma zorunluluğu konularında MiCA'dan görüşlerini talep etti.

Sürdürülebilirlik göstergeleri için Kurum, enerji tüketimi, sera gazı emisyonları ve atık üretimine ilişkin niceliksel ölçümlerin yanı sıra, blockchain ağ düğümleri tarafından kullanılan ekipmanların doğal kaynaklar üzerindeki etkisine ilişkin niteliksel ölçümler de gerçekleştirilmesini talep edecek.

ESMA, işlem sonrası şeffaflık konusunda CASP'ların işlem ve yayın tarih ve saati, kripto varlığın kimliği, fiyat bilgisi, miktarı, yürütme yeri ve işlem kimlik numarası gibi bilgileri vermesini de önerecek. 

ESMA ayrıca, CASP'ların işlem verilerini, yetkililer tarafından talep edildiğinde belirli bir formata dönüştürülebilmesi kaydıyla "kendilerine en uygun buldukları formatta" saklamalarına izin verilmesini önerecek.

Regülatör, geri bildirimlere dayalı olarak nihai bir rapor yayımlayacak ve teknik standart taslağını 30 Haziran 2024’e kadar Avrupa Komisyonu'na sunacak. Bundan önce, 2024 yılının birinci çeyreğinde üçüncü bir danışma belgesi daha yayınlayacak.

ESMA, önceki danışma belgesini Temmuz ayında yayımladı. Bu belgede, MiCA altında kayıt altına alınacak kripto şirketlerinin, kayıt altına alınacakları ülkenin yetkili makamlarına (NCAs) bildirimler şeklinde ek bilgi sağlamaları istendi.