İrlanda Haberleri

İrlanda, 70 bin kilometre yüzölçümüne ve yaklaşık beş milyon nüfusa sahip kuzeybatı Avrupa'da yer alan üniter bir parlamenter cumhuriyettir. İrlanda, kişi başına düşen en yüksek GSYİH oranına ve insani gelişme endekslerinden birine sahiptir. İrlanda’nın liberal ekonomi politikaları sayesinde GSYİH ve yurt içi yatırımlar artarken teknoloji gelişimi açısından da hızlı büyüme yakalandı. İrlanda, Bitcoin hakkında yürürlüğe herhangi bir düzenleme koymadı. Bununla birlikte İrlanda'daki yetkililer, kazançların ve katma değer vergilerinin Bitcoin ile ödenmesini uygulamaya almayı düşünüyorlar. İrlanda'da Bitcoin madenciliği ve Bitcoin borsaları ile ilgili de herhangi bir düzenleme bulunmuyor. İrlanda’da da yer alan Blockchain Association, bölgedeki işletmelerin ve politika yapıcıların blockchain teknolojisini uygulamalarına yardımcı oluyor. Hedefleri arasında, İrlanda'yı “blockchain okuryazarlığı konusunda dünyada bir numara ülkesi yapmak” var.