Kimlik Haberleri

Kimlik, bir nesneyi tanıma ve adlandırma işlemidir. Kimlik terimi, hem kendinizi adlandırma hem de diğer nesneleri belirleme sürecini kapsar. Kimlik, ne olduğunuzu ya da kim olduğunuzu kanıtlamaya yetmez, sadece bunun bir ifadesidir. Bilgi teknolojilerinde kimlik tanımlama, kullanıcı adı girmeye benzer. Yönetişim, bilim, medya, envanter yönetimi ve BT sistemlerinde çeşitli kimlik türleri aktif olarak kullanılmaktadır. Dijital tanımlama çözümleri bilgi güvenliğinin önemli bir parçasıdır. Müşteri tanımlama sistemleri Müşterini Tanı (Know Your Customer – KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) politikaları, çeşitli pazarlama programları ve müşterilerin gizliliği için çok önemlidir. Tanımlama süreçleri; blockchain tabanlı kişisel tanımlama sistemleri, sağlam ve değişmez bir ağ üzerine inşa edilen biyometrik kimlikler ve merkezi olmayan kimlik yönetimi içeren blockchain tabanlı kimlik doğrulama platformlarıyla birlikte kökten dönüştürülebilir.