Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO), finans sektöründe blockchain kullanımına yönelik düzenleyici çerçeve hakkında haziran ayında tamamladığı bir rapor yayımladı. 

77 sayfalık rapor, Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi'nden Maxine Waters ve Stephen Lynch tarafından talep edildi. Raporda, daha fazla regülasyon ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Rapor, kripto şirketlerinin ve stablecoin'lerin düzenlemeden yoksun olduğunu belirtti. Kripto sektörü içinde spot piyasaların düzenleme boşluğunun merkezinde yer aldığı kaydedildi. 

Kongre, menkul kıymet olmayan kriptolar için spot piyasaların kapsamlı federal gözetimini sağlamak üzere bir federal regülatör atayarak, finansal istikrar risklerini azaltabilir ve platform kullanıcılarının koruma almasını daha iyi sağlayabilir.

Raporda, bu kategorideki geleneksel varlıkların sağlam bir düzenlemeye sahip olduğu belirtildi

Raporda, mevcut regülasyonların SEC ve CFTC tarafından alınan bir dizi önlem olduğunu ancak bunların "tutarlı ve kapsamlı ihtiyati düzenleme ve gözetim" anlamına gelmediği belirtildi.

Raporda, regülatörler arasında daha fazla koordinasyon sağlanması gerektiği ifade edildi. Ek olarak Hazine'nin Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'nin Mart 2022 Dijital Varlıkların Sorumlu Gelişiminin Sağlanmasına Dair Yürütme Kararnamesi ile kripto varlık gözetimine birleşik bir yaklaşım oluşturma çabasına öncülük etmekle görevlendirildiği belirtildi.

Yedi regülatör kurumunun ilerleyen dönemlerde resmi bir koordinasyon merkezi kurmasının çözüm olabileceği savunuldu.