Bitcoin (BTC) başta olmak üzere tüm kripto para birimleriyle yapılan işlemlerde vergi yükümlülüğü konusunda çalışmalarını sürdüren Maliye Bakanlığı, ilgili kanun maddelerinde güncellemeye gitti.

13 Temmuz tarihinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Metinde, vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bildirim zorunluluğu getirilen mükellefler ve bildirimlerin esasları yer aldı.

Kripto hizmet sağlayıcıları işlem bilgilerini paylaşacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından talep edilmesi durumunda, müşterilerin gerçekleştirdiği işlemlerin bildirilmesi zorunlu hale geldi.

"Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" metni içinde; yükümlü sayılan bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri, tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımıyla uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar ve spor kulüpleri yer aldı.

Metne yapılan eklemeyle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının aralarında bulunduğu birçok farklı nitelikteki kuruluş da kanun kapsamına alındı. Yasada şu ibareler yer alıyor:

"[…] Kripto varlık hizmet sağlayıcılar […] ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmek zorundadır."

Tebliğ içinde "gerçek faydalanıcı" şeklinde tanımlanan tüzel ve gerçek kişilerin yaptıkları işlemlerin bildirilmesi zorunlu oldu. GİB tarafından talep edildiğinde; merkezi yurt dışında bulunan yükümlünün şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin bilgisi de Başkanlığa bildirilecek.

Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler "gerçek faydalanıcı" bilgisini her yılın ağustos ayı sonuna kadar GİB'e elektronik ortamda bildirmek zorunda. Kullanıcıların işlemlerine ait bilgilerin GİB'e bildirilmesinin dışında takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl saklanması şartı da kondu.

Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, en geç 31 Ağustos 2021'e kadar gerçek faydalanıcı bilgisini elektronik ortamda GİB'e bildirmesi gerekiyor.

Cointelegraph tarafından daha önce haberi yapıldığı üzere, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto para işlemlerinin takibi konusunda harekete geçmiş, 10 bin TL'nin üstündeki işlemlerin 10 gün içinde MASAK'a bildirilmesini zorunlu hale gelmişti.

Maliye Bakanlığı, kripto para birimleriyle yapılan işlemlerden kaygı duyduklarını belirtirken "vergi konusunda çalışma yürüttüklerini" açıklamıştı.

Diğer taraftan ABD'nin eski başkan adayı ve milletvekili Ron Paul, Bitcoin'in bir para birimi olarak tanınması ve vergilendirilmemesi konusunda çağrı yapmıştı.