İsveç merkezli kripto vergi şirketi Divly, 2022 yılında küresel çapta kripto yatırımcılarının yalnızca yüzde 0,53'ünün kripto yatırımları üzerinden vergi ödediğini tahmin eden yeni bir rapor yayınladı. Vergi uzmanları ise rakamlar ve yöntem konusunda şüphe duyuyor. 

Divly raporu, kripto yatırımcılarının yalnızca yüzde 0,53'ünün vergi ödediği tahmini ise vergi beyannamelerinde kripto para beyan eden kişi sayısı ile çeşitli ülkelerde kripto vergisiyle ilgili anahtar kelimelerin arama hacmi arasındaki ilişkiyi analiz ettikten sonra olgunlaşmaya başladı.

Buna ek olarak Divly, hesaplamalarında Statista'nın Küresel Kripto Para Raporu'na göre, her ülkedeki kripto sahiplerinin sayısını kullandı.

Finlandiya ve Avustralya kripto vergilerine sadık kaldı

Rapor, Finlandiya'nın 2022'de yüzde 4,09 ile kripto için gerekli vergileri ödeyen en yüksek kripto yatırımcı oranına sahip olduğunu ve Avustralya'nın yüzde 3,65 ile onu yakından takip ettiğini ortaya koydu.

ABD, kripto sahiplerinin tahmini yüzde 1,62'sinin vergi ödemesiyle listede 10. sırada yer alırken, Hindistan, Endonezya ve Filipinler sırasıyla yalnızca yüzde 0,07, yüzde 0,04 ve yüzde 0,03 ile vergi ödeyen kripto yatırımcılarının en düşük oranlarına sahip oldu.

Kaynak: Divly

Ne var ki ülkelerin kripto vergilerini ödeme oranlarındaki tahminlere ulaşmak için kullanılan yöntemin tartışmalı olduğunu da belirtmekte fayda var. Raporun kendisi, arama hacmi verilerinin gerçek kripto vergi mükellefi sayısını doğru bir şekilde yansıtmayabileceğini, çünkü vergi ödeyen herkesin kripto vergisiyle ilgili bilgileri çevrimiçi olarak aramadığını belirterek sonuçları doğruluyor.

Yöntemdeki bir diğer varsayım ise kripto vergi raporlamasıyla ilgili arama sayısının farklı ülkeler arasında değişiklik göstermediğiydi. Ayrıca, daha fazla internet erişimi ve daha doğru arama hacmi verilerine sahip ülkelere yönelik potansiyel bir önyargı olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Kripto vergi yazılımı Koinly'nin küresel vergi müdürü Danny Talwar, Divly raporunun öne sürdüğü vergi ödemeyen yatırımcıların büyük bir kısmına itiraz etti. Talwar, Cointelegraph'a şunları söyledi:

"Muhtemelen yüzde 99,5'lik oran, ABD, Kanada, Avustralya ve Hindistan gibi özel kripto vergisi rehberliği ve katı uyum gereklilikleri olan ülkeleri yansıtmıyor."

Bununla birlikte Blockchain Australia'nın yönetim kurulu üyesi olan yeminli muhasebeci Greg Valles de yöntemin yüzde 100 doğru olduğunu kesin olarak söyleyemeyeceğinin altını çizdi.

Her iki vergi uzmanı da hükümetin veri eşleştirme ve gözetim çalışmalarının, kripto vergilerinden kaçınmanın giderek zorlaştığı anlamına geldiğini belirtti.

Greg Valles, ayrıca hükümet teknolojilerinin daha sofistike bir hal almaya ve uzmanlaşmaya başladıkça, kripto gelirlerinin vergilerini ödemekten kaçınanları tespit etmenin daha kolay hale geleceğinin altını çizdi. Bununla birlikte Valles, kripto getirilerini bildirmeyenlerin, ileride yakalanma riskleri olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Talwar, kripto için uyumsuzluk riskinin diğer varlık sınıflarına göre nispeten daha yüksek olmasına rağmen, birçok ülkedeki vergi makamlarının kripto borsalarından veri elde etmek için uygun süreçlere sahip olduğunu vurguladı.

Son olarak Talwar, Koinly'nin bu yetki alanlarındaki yatırımcılar arasında kripto vergisi farkındalığının önemli ölçüde arttığını ve ankete katılan kripto yatırımcılarının yalnızca yüzde 15'inin kripto vergisi raporlama görevlerinden habersiz olduğunu da sözlerine ekledi.