Ekosistem içinde metaverse hala çözülmemiş düğümler barındırıyor. Bu durum şöyle bir kenarda dursun, değil sadece şirketler, ülkeler bile metaverse için belirli hazırlıklar ve çalışmalar yapıyor. Bu ülkelerin başında, teknoloji denildiğinde akla ilk gelen, birçok teknoloji devinin anavatanı olan Güney Kore var. Güney Kore, metaverse dünyasını yakından izleyen ve bunun bir parçası olmak isteyen yegane ülkelerden biri. Bunun bir göstergesi olarak ülkenin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı, yeni bir toplantı gerçekleştirdi. Bakanlar düzeyinde yapılan toplantıda, kullanıcıları ve geliştiricileri dahil eden metaverse uygulama katılımcıları için temel etik ilkelerin bir kılavuzu yayımlandı.

Güney Kore’nin metaverse etiği

Güney Kore Bilim ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı, geçen pazartesi günü bakanlar düzeyinde toplandı. Forkast’ta yer alan habere göre, bakanlığın hazırladığı yönergeler üç temel değere dayanıyor. Bunları şu şekilde sıralanmış durumda:

- Gerçek kimlik
- Güvenli deneyim
- Sürdürülebilir refah

Bu temel değerler üzerinde şekillenen yönergelerin aynı zamanda destekleyici sekiz ayrı ilkesi bulunuyor. Bunlar:

  • Özgünlük
  • Özerklik
  • Karşılıklılık
  • Mahremiyete saygı
  • Adalet
  • Veri koruma
  • Kapsayıcılık
  • Gelecek için sorumluluk

Tabii yönergelerin yasal olarak bağlayıcı olmadığını söylemek lazım. Ancak, bakanlığı hedefi, metaverse katılımcılarının bunları benimsemesini teşvik etmek. Dolayısıyla da daha ‘temiz’ bir metaverse dünyası oluşturmaya katkı sağlamak. 

Bakanlığa göre, metaverse içindeki sorunlardan biri de küçük yaştaki bireylerin uygunsuz içeriklere kolaylıkla ulaşabilmesi. Aslında bu etik yönergeler de söz konusu sorun önüne geçebilmek için bir adım. 

Daha önce Güney Kore’de, reşit olmayan kişilerin metaverse’lerde tacize karıştığı vakalar bildirilmişti. Milletvekilleri de cinsel suçlarla ilgili mevcut yasalarda, sanal avataralar arasındaki tacizleri kapsayacak farklı değişiklik önerilerinde bulunmuştu.