Bazı ülkeler dijital varlıkları tanımak ve düzenlemek konusunda oldukça geç kaldı. Singapur merkez bankası, ödemeyle ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi için ilk çerçeveyi 28 Ocak'ta, Ödeme Hizmetleri Yasası ile oluşturdu. 

Ne var ki Singapur Para Otoritesi (MAS), dijital varlıkların ekonomi için hala para aklama ve terörizm finansmanı gibi riskler taşıdığını düşünüyor. MAS, bu konuyu ele almak için 5 Aralık'ta ''Para Aklamayı Önleme ve Terörizm Finansmanını Engelleme''ye ilişkin bir bildiri yayınladı.

Bildiride dijital ödeme token hizmet sağlayıcıları için para aklamayı önleme (AML) ve terörizm finansmanını engelleme (CFT) gereklilikleri anlatıldı. Bunların arasında risk değerlendirmesi ve risk önleme, müşterinin ayrıntılı incelenmesi, üçüncü taraflara güven, elektronik transferler, şüpheli işlemlerin raporlanması ve şirket içi politikalar yer alıyor.

Dijital ödeme hizmeti sağlayıcıları için yeni kılavuz

MAS, 16 Mart'ta dijital ödeme token hizmet sağlayıcıları için önceki bildirime 73 sayfalık yeni kılavuz ile açıklık getirdi:

“Güncel teknolojik gelişmeler geniş bir etki alanına sahip, buna ödeme dünyası da dahil. Özellikle de finans teknolojisindeki gelişmeler, daha hızlı ve etkili ödeme yöntemleri için yeni fırsatlar yarattı. Ne var ki bu yeni ödeme yöntemleri, yeni para aklama, terörist finansmanı ve silah finansmanı risklerinin de artmasına neden oldu.”

MAS, şüpheli token işlemlerinin ''gerektiği kadar geriye giderek'' incelenmesini tavsiye etti. 

Singapur'un dijital paralarla ilişkisi

MAS, merkez bankaları arasında dijital paraları kabul eden ve kullanıcılara ve hizmet sağlayıcılarına otomatik olarak ayrımcılık yapmayan ılımlı bir çerçeve tasarlayan iyi bir örnek oldu: 

“MAS’in gözlemine göre Singapur'da sanal varlık faaliyetleri son yıllarda büyük ölçüde arttı. Sanal varlıkların borsa platformlarında alım satımı 2018 başlarında fırladı. İlk coin arzları (ICO) da popülerlik kazandı.”

Singapur'un Ödeme Hizmetleri Yasası sanal varlıklara ilişkin AML/CTF risklerini tanısa da, MAS'in düzenlemelere kripto sektörü katılımcıları tarafından genellikle esnek ve ileriye dönük olarak tanımlanıyor.