Kurumsal yatırımcılar üzerinde bir araştırma gerçekleştirildi. Anket sonuçlarına göre, kurumsal yatırımcıların uzun süren kripto kışına rağmen geçtiğimiz yıldan bu yana kripto ödeneklerinde artış meydana geldi. 

Coinbase borsası sponsorluğunda gerçekleştirilen anket 22 Kasım tarihinde yayınlandı. Anket, 21 Eylül ile 27 Ekim arasında yapıldı. Araştırmalara göre, kriptoya yatırım yapan kurumsal yatırımcıların yüzde 62’si son bir yıl içerisinde ödeneklerini artırdı. 

Ankete göre, yalnızca yüzde 12'lik bir kesim kriptoyla olan ilişkisini azalttı. Bu oran çoğu geleneksel yatırımcının, düşen fiyatlara rağmen uzun vadede olumlu düşüncelere sahip olduğunu gösteriyor. 

Ankete katılan yatırımcıların yarısından çoğu şu anda kripto varlıklara “satın al ve tut” stratejisiyle yaklaştıklarını belirtti. Bu yatırımcıların ayrıca önümüzdeki 12 ay boyunca kripto paraların düz ve sabit kalacağına inandıkları kaydedildi. 

Buna ek olarak, katılımcıların yüzde 58’i önümüzdeki üç yıl içerisinde portföylerinin kripto ödeneklerini artırmak istediklerini bildirdi. Bu oranın neredeyse yarısı ise kriptoların uzun vadede düzeleceğine inanıyor. 

Daha önce de bildirildiği üzere düzenleyici belirsizlik, bir kez daha çoğu yatırımcının kriptoya yatırım yapıp yapmama konusunda endişe duyduğu faktör oldu. Özellikle de yüzde 64’lük kesim konuyla alakalı olarak önümüzdeki 1 yıl içerisinde kriptolara yatırım yapıp yapmama konusunda endişe içinde olduğunu kaydetti. 

Coinbase tarafından gerçekleştirilen ankete ABD’den yaklaşık 140 kurumsal yatırımcı katılım sağladı. Ayrıca, kurumsal yatırımcılar üzerinde gerçekleştirilen araştırma, kurumlar arası yayıncı olan Kurumsal Yatırımcı'nın Özel Araştırma Laboratuvarı tarafından gerçekleştirildi.