Avrupa Komisyonu, Avrıpa Birliği'nin henüz ticarileşmemiş blockchain alım ihalesi (PCP) için teklifleri kabul ediyor.

PCP, genel anlamda ihtiyaca göre yeni veya gelişmekte olan teknolojileri benimsemek için araştırma ve geliştirme hizmetlerinin kamu sektörü tarafından satın alınmasıdır.

Yukarıdaki bahsi geçen PCP ise tıpkı Genel Veri Koruma Düzenlemesi, Elektronik Kimlik Tespiti, Doğrulama ve Güven Hizmetleri Düzenlemesi ve Ağ ve Bilgi Sistemleri Yönergesi gibi AB'nin yasal çerçevesi dahilinde oluşturulacak yeni bir blockchain çözümü geliştirmeye odaklanacak.

Süreç boyunca mevcut hizmet sağlayıcılarına paralel olarak en iyi harcama getirisi sunduğu düşünülen bazı araştırma ve geliştirme sözleşmeleri ödüllendirilecek.

Daha sonra bu sağlayıcılar aşamalar halinde çözümler geliştirecek ve her bir aşamada yüklenicilerin sayısı azalacak.

PCP Avrupa Blockchain Ortaklığı ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek. Avrupa Blockchain Birliği ise Nisan 2018'de Avrupa Blockchain Hizmetleri Altyapısı oluşturma amacıyla kuruldu. 

This aims to deliver EU-wide cross-border public services using blockchain technology. However, the ongoing work on the EBSI is focused on use cases that can be easily implemented using existing blockchain technologies.

PCP, blockchain teknolojisini kullanarak AB genelinde uluslararası kamu hizmetleri sunmayı ve mevcut çözümler arasındaki boşlukları doldurmayı amaçlıyor.

Teklif süreci 28 Ocak 2021'e kadar devam edecek.