Avrupa Birliği, Rusya-Ukrayna krizi ve enflasyon gibi faktörlerden dolayı artan sistemik riske karşı kripto varlık düzenlemeleri konusunda hızlanmak istiyor.

AB’nin finansal sisteminin makro ihtiyati gözetiminden sorumlu Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB), 24 Mart’ta düzenlenen 45’inci olağan toplantısında bölgede artan mali istikrar risklerini ele aldı. 

Mali istikrarsızlık tehdidini artıran ana faktörler olarak ise Rusya-Ukrayna krizi ve bunun sonucunda artan enerji ve emtia fiyatları, tedarik zincirlerinde yaşanması olası aksaklıklar ve savaş öncesinde de halihazırda yüksek olan enflasyona dikkat çekildi.

Ukrayna’daki savaşın finansal piyasalarda önemli dalgalanmaya ve varlık fiyatlarında ciddi düzeltmelere yol açtığını belirten ESRB, savaş önce artan risksiz tahvil getirisi trendinin de ortadan kaybolduğunu belirtti. Varlık fiyatlarındaki düzeltme ve Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılması şimdiye kadar ciddi bir etkide bulunmasa da, ESRB’ye göre varlık fiyatlarında ani düşüş riski hala çok ciddi durumda.

“Genel Kurul, varlık fiyatlarında daha fazla ani düzeltme yaşanması riskinin ciddiyetini koruduğunu vurguladı. Savaşın kızışması, ekonomik büyümeye etkisi ve artan enflasyonist baskıları kontrol altına almak için gerekli parasal daralma ölçüsünün tümü, söz konusu riskin gerçekleşme ihtimalinde rol oynuyor.”

ESRB, savaşın işletme ve tüketici güvenini zayıflatması, enerji ve emtia fiyatlarını şişirmesi ve küresel tedarik zincirlerinde aksaklıklara yol açması gibi nedenlerden dolayı Avrupa’da da ekonomik büyüme ve enflasyonu önemli ölçüde etkileyeceğini düşünüyor.

Savaşın etkilerini hafifletme yollarını arayan ESRB, mali istikrarı koruma çabaları kapsamında kripto varlıkların da bir an önce düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Avrupa Birliği’nin mevcut durumda üzerinde çalıştığı 126 maddelik Kripto Varlık Piyasalarına İlişkin Düzenleme (MiCA), kripto varlık ihracı ve alım satımını şeffaflaştırmayı, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını denetlemeyi ve tüketicileri korumayı hedefliyor.

ESRB, basın bülteninde şöyle belirtti:

“Genel Kurul, Kripto Varlık Piyasalarına İlişkin Düzenleme’nin (MiCA) hızlıca kabul edilmesi ve uygulanması ihtiyacında fikir birliğine vardı. MiCA, diğer hedeflerle birlikte finans piyasalarında kripto varlıkların ve dağıtık defter teknolojisi tabanlı çözümlerin yaygın olarak kullanımından doğabilecek mali riskleri ele almayı hedefliyor.”

İlginizi çekebilir: Avrupa Parlamentosu İş İspatı Yasağına karşı oy verdi

Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi, geçtiğimiz haftalarda MiCA’nın iş ispatı (PoW) madenciliğini potansiyel olarak yasaklayabilecek bir maddesini oylamaya sundu. Söz konusu madde, 24’e karşı 32 oyla reddedildi.