Bank of International Settlements başkanına göre CBDC'ler ile diğer para türleri arasında seçim yapma özgürlüğünü sunan yasal çerçeveler, CBDC'lerin benimsenmesi hususunda kilit bir rol üstlenecek. 

27 Eylül'de İsviçre'de düzenlenen BIS İnovasyon Merkezi konferasında söz alan BIS genel müdür Agustin Carstens, yasal çerçevelerin CBDC'lerin dünya çapında geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hususunda önemli olduğuna dikkat çekti. 

En temelde CBDC'lerin meşruiyeti, merkez bankasının yayımlama konusundaki yasal yetkisinden kaynaklanacaktır. Bu yetkinin, kanunlara sağlam bir şekilde dayandırılması gerekiyor. 

Farklı ülkelerin yasalarının, merkez bankalarının ne tür bir para çıkarabileceğini belirlediğini ve bunların genellikle nakit ile cari ve rezerv hesaplardaki kredi bakiyelerini kapsadığını söyledi:

2021'de yayımlanan IMF raporuna göre, merkez bankalarının %80'e yakınının mevcut yasalar uyarınca dijital para birimi ihraç etmelerine izin verilmiyor ya da konuyla ilgili bir belirsizlik hakim. 

Carstens dünya merkez bankalarının %93'ünün çeşitli aşamalarda CBDC geliştirmeyle meşgul olduğunu gösteren bir BIS çalışmasına da değindi. BIS başkanı, kurumların büyük bir kısmının dijital fiat türlerine yönelik kamu talebini karşılamaya çalıştığı göz önüne alındığında, bunların konuşlandırılmasını engelleyen veya belirsizliğin söz konusu olduğu yasal çerçevelerin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Carstens'e göre bir CBDC'nin, tanımlanmış haklar ve yükümlülükler çerçevesinde çalışması gerekiyor.

BIS yetkilisi, CBDC kullanıcılarının ve verilerinin gizliliğinin korunmasının, finansal sistemin bütünlüğü ve insanların CBDC ile diğer para türleri arasında seçim yapma hakkı da dahil olmak üzere üç temel unsurun zorunlu olarak var olması gerektiğini söyledi.

Carstens, farklı ülkelerin nakit kullanımı ve dijital ödemelerin benimsenmesi hususunda farklı düşünceleri olabileceğine dikkat çekerek, CBDC ve nakit paranın birlikte var olmasının beklenebileceğini kaydetti.

CBDC'yi yürürlüğe koyan bir merkez bankası, seçenekleri azaltmamalı.