Dünya Ekonomik Forumu (WEF), yedi büyük maden ve metal işletmecisiyle iş birliği yaparak, blockchain tabanlı çevre dostu kaynak bulma ve sürdürülebilirlik uygulamaları geliştirmeyi hedefliyor.

Kurulan yeni Maden ve Metal Blockchain Girişimi ile ilgili detaylar ilk kez 25 Ekim günü The Global Mining Review tarafından haberleştirildi. 

Sürdürülebilirlik, şeffaflık ve verimlilik için çalışacaklar

WEF ile güç birliği yapan yedi iş ortağı, kendi kaynaklarını bir havuzda toplayarak daha kapsayıcı bir blockchain platformunun kavram kanıtlama çalışmalarını birlikte yürütecekler. Sürdürülebilirlik ve şeffaflık odaklı çalışmalar için deneyler, tasarım ve kurulum birlikte yapılacak.

Girişim, bireysel davranmak yerine karşılıklı iş birliği ile sektör genelinde güveni sağlamayı, yetersiz standartlaşmayı ele almayı ve sektörde parçalanmayı önlemeyi hedefliyor.

Sektör genelinde bir blockchain girişimi sektöre, hem şeffaflığı ve etkinliği artırmak, hem de karbon emisyonunu raporlamayı iyileştirmek konusunda yardımcı olabilir.

Üyeler yönetimle ilgili sorunları inceleyecek, kullanım alanları geliştirecek ve çalışma ekibi oluşturacak. İş birliği ve geliştirmenin anahtar alanları arasında karbon emisyonu takibi ve tedarik zinciri şeffaflığı yer alıyor.

WEF Madencilik ve Metal Sektörü Başkanı Jörgen Sandström, şöyle bir açıklamada bulundu:

“Tedarik zincirleri büyük bir değişimden geçiyor. Sektörün artan mineral ve materyal talebine, aynı zamanda yüksek derecede sürdürülebilirlik ve ürün takibi için tüketicilerin, hissedarların ve düzenleyicilerin artan talebine karşılık vermesi gerekiyor.”

Girişim üyeleri arasında WEF'in yanı sıra Antofagasta Minerals, Eurasian Resources Group, Glencore International AG, Klöckner & Co., Tata Steel Ltd., Tracr ve De Beers bulunuyor.

Uluslararası düzenleyicilerin ve sivil toplum örgütlerinin de, şirketlerin sektör için ortak blockchain çözümleri geliştirmelerine katkıda bulunması bekleniyor.

WEF’in blockchain politika rehberi

WEF geçtiğimiz yaz, küresel şirketlere blockchain teknolojisini anlamak için zaman harcamalarını, teşvikleri belirlemelerini, muhtemel riskleri araştırmalarını ve stratejik önceliklere uygulanmasını düzenlemelerini tavsiye ettiği Blockchain Değer Çerçevesi'ni yayınladı.

WEF Mayıs ayı sonunda, yeni teknolojinin politika rehberinde çalışacak altı ayrı ''Dördüncü Sanayi Devrimi'' konseyinin oluşturulacağını duyurdu.

Madencilik ve metal sektöründeki ikili blockchain projelerinin arasında, Tracr'ın De Beers ve dünyanın en büyük elmas madencilik şirketi olan Rus firması Alrosa için başlattığı deneme de yer alıyor.