Teknik analizde oldukça popüler olan ve bir varlığın belirli süre boyunca ortalama kapanış fiyatını hesaplayan göstergeye hareketli ortalama (Moving Average, MA) ya da basit hareketli ortalama (Simple Moving Average, SMA) denir. Hareketli ortalama, geçmiş fiyat verilerinden ortalama değer çıkararak piyasanın gidişatı hakkında fikir verir. Böylece yatırımcılar, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından kaynaklı riskleri hafifletmiş olurlar. Hareketli ortalama sabit bir gösterge olmadığından ve yeni fiyat verileri geldikçe güncellendiğinden “hareketli” sıfatını almıştır.

Kripto para sektöründe de yaygın olarak kullanılan, varlıkların destek ve direnç seviyelerini belirleyerek trend hakkında fikir veren hareketli ortalama, geçmiş fiyat verilerine dayalı olduğu için gecikmeli bir göstergedir. Hareketli ortalama göstergesi ne kadar uzun süreyi kapsarsa, gecikme de o kadar fazla olacaktır. Yani, teknik analizde en sık kullanılan iki gösterge olan 200 günlük hareketli ortalama (Moving Average, MA), 50 günlük hareketli ortalamaya göre çok daha uzun süreyi kapsadığından, mevcut trendi daha gecikmeli olarak yansıtacaktır.

BTC/USDT paritesine ait 100 günlük hareketli ortalama grafiği örneği

Diğer yandan 10, 20, 30 ve 50 günlük gibi daha kısa dönemleri kapsayan hareketli ortalama tabloları, fiyat değişikliklerine karşı daha duyarlı olacaktır.

BTC/USDT paritesine ait 10 günlük hareketli ortalama grafiği örneği

Bir varlığa ait hareketli ortalamanın yükselmesi varlığın yükseliş trendinde olduğunu, tam aksine düşmesi de düşüş trendinde olduğunu ifade eder.

Hareketli ortalama, yatırımcılardan tarafından destek ve direnç seviyesinin belirlenmesi için de kullanılabilir. Bir varlığı satın almak isteyen yatırımcılar, yükseliş trendinde olan varlığın hareketli ortalamalarını destek seviyeleri olarak yorumlayabilirler. Benzer şekilde düşüş trendinde de hareketli ortalamalar, varlık fiyatının direnç seviyeleri olarak değerlendirilebilir.

Yeri değiştirilmiş hareketli ortalama (DMA) nedir?

Trend hareketlerini daha iyi tahmin etmek veya bir varlığın fiyat hareketlerine uygun şablonu oluşturmak amacıyla zamanda ileri veya geri ayarlanmış hareketli ortalamaya, yeri değiştirilmiş hareketli ortalama (Displaced Moving Average, DMA) denir. Göstergenin, zaman çizgisi üzerinde sağa ya da sola hareket ettirilmesiyle negatif ve pozitif olarak değer alır.

DMA göstergesinin hesaplanması, tıpkı basit hareketli ortalamada olduğu gibi belirli bir zaman aralığındaki kapanış fiyatlarının toplamının o zaman aralığına bölünmesiyle hesaplanır.

BTC/USDT paritesine ait 10 günlük hareketli ortalamanın 10 gün ötelendiği DMA grafiği örneği

Grafikte de görüldüğü üzere, bir önceki 10 günlük SMA grafiğindeki verilerle DMA verileri birebir aynı. Aradaki tek fark zaman çizgisine ileri ya da geri hareket etmeleridir. Hem basit hem de yeri değiştirilmiş hareketli ortalama hesaplamasına dahil edilen tüm fiyat verileri eşit ağırlığa sahiptir. Tüm fiyat noktalarının eşit ağırlığa sahip olmasının mevcut trend hakkında yanlış veriler sunacağı endişesi ise üssel hareketli ortalamayı doğurmuştur.

Üstel hareketli ortalama (EMA) nedir?

Basit hareketli ortalamaya benzer şekilde geçmiş fiyat verilerinin ortalamasını alan, fakat güncel verilere daha fazla ağırlık veren hareketli ortalamaya üstel hareketli ortalama (EMA) denir. Bu terim bazen üssel hareketli ortalama olarak da kullanılabilir. Üstel hareketli ortalama göstergesi, kapsadığı zaman çerçevesindeki fiyat verilerinin hesaplamadaki ağırlığını güncelliklerine göre artırır. Bunun amacı piyasadaki trend hakkında daha doğru bir fikir vermek ve basit hareketli ortalamadaki gecikmeyi azaltmaktır.

BTC/USDT paritesine ait 30 günlük üstel hareketli ortalama örneği

Hatırlatma: Hiçbir teknik gösterge tek başına fiyat tahmini yapmak için yeterli değildir. Hemen her indikatör verisinde olduğu gibi, Hareketli Ortalamalar da diğer piyasa verileriyle birlikte kullanıldığında anlam ifade eder.

SORUMLULUK REDDİ: Burada yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Piyasaları iyice araştırmadan, farklı çevrelerden yorum almadan kesinlikle işlem yapmayın. Güvendiğiniz yatırımcıların yorumlarını okuyun, fikirlerine danışın. Her yatırım işleminin risk içerdiğini unutmayın. Herhangi bir işlem yaparken kendi kararınızı kendiniz verin. Cointelegraph, yatırım ürün ya da hizmetlerinden doğan veya doğduğu iddia edilen hiçbir zarar veya kayıptan dolaylı ya da doğrudan sorumlu kabul edilemez.