Dünya Ekonomik Forumu (WEF), perşembe günü siber dayanıklılık hakkında, Siber Esneklik Çerçevesini (CRF) ve Siber Esneklik Endeksini (CRI) tanıtan bilgilendirici bir rapor yayımladı. Profesyonel hizmet şirketi Accenture ile ortaklaşa hazırlanan raporda, WEF'in ocak ayında yayımlanan Global Cybersecurity Outlook raporuna yakın şeylerden bahsedildi.

The Global Cybersecurity Outlook, siber liderlerin yalnızca yüzde 55'inin siber dayanıklılık vizyonunu kurumsal risk yönetimi stratejilerine entegre etmeyi düşündüklerini tespit etti. Buna karşılık, sektörden bağımsız Siber Esneklik Çerçevesini, bağlantılı en iyi uygulamalar ve alt uygulamalarla birlikte ele alıp altı ilke oluşturmak için mevcut çerçeveleri değerlendirdi.

WEF Siber Güvenlik Merkezi başkanı Algirde Pipikaite, Cointelegraph'a e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "CRI'yi geliştirmeye yönelik toplanan çalışma grubu, kamu ve özel sektörden olmak üzere 50'den fazla yöneticiyi bir araya getirdi ve bir yıl boyunca ortak çalışıldı. Sekiz çalıştay, bire bir istişareler düzenledi ve topluluktan yazılı geri bildirim aldı.”

Dördüncü Sanayi Devrimi'ndeki riskin karşılıklı bağımlılığı vurgulanan raporda ayrıca şunlara da değinildi:

"Dördüncü Sanayi Devrimi, sistematik karşılıklı bağımlılığın getirdiği fırsatın hem risk hem de ödül içerdiği anlamına geliyor. Çünkü gelecekte var olacak değer ve oluşacak etki, kümülatif olmaktan ziyade üsteldir, yani her geçen gün daha da önem arz etmektedir.”

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Dördüncü Sanayi Devrimi'nin 2025 yılına kadar dünya ekonomisi üzerinde 100 trilyon dolarlık bir ek değer oluşturacağını tahmin ediyor.

Pipikaite, "Siber Esneklik Endeksini’nin (CRI) endüstri tarafından geniş çapta kabul göreceğini düşünüyoruz. Ayrıca ilk deneme çalışmalarının şu anda Petrol ve Gaz topluluğuyla birlikte yürütüleceğini öngörüyoruz," dedi.

Yayımlanan rapora göre, siber dayanıklılığı artırmaya yönelik atılacak sonraki adımlar mevcut. Bunlar, ortak siber dayanıklılık performans göstergeleri oluşturmak, ekosistemler içindeki ve arasındaki nedenselliği ve korelasyonu ölçmek, bazı üyelerin ekosistem dayanıklılığında daha fazla sorumluluk taşıyıp taşımadığını ve nasıl daha fazla sorumluluk taşıdıklarını belirlemek için merkeziliği hesaplamak şeklinde sıralanabilir.

Atlantik Konseyi ve Uluslararası Para Fonu da dahil olmak üzere diğer kuruluşlar da bahsedilen dayanıklılık sorunlarını ele aldı