Federal yargıç Victor Marreo, NFT'lerin menkul kıymetler yasasına tabi bir yatırım sözleşmesi olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceğini belirleyen Howey Test'ini inceledi. Mahkeme, talebin reddedilmesi üzerinde davanın devam etmesine karar verdi.

22 Şubat'ya yapılan dosyalamaya göre NBA Top Shot Moments NFT'leri, ABD menkul kıymet yasalarının gerekliliklerini karşılaması sebebiyle menkul kıymet olarak kabul edilebilir. 

Karar, Yargıç Marreo'nun, Dapper Labs CEO'su Roham Gharegozlou'nun NBA Top Shot NFT'lerinin menkul kıymet olduğunu iddia eden bir toplu davayı reddetme talebini reddetmesinin ardından geldi. Mahkeme, talebin reddedilmesinin ardından davanın devamına ilişkin karar aldı. Dapper Labs'ın mahkemenin kararına yanıt vermek için 21 günü bulunuyor. 

Yargıç, kararı almak için Howey Test'ini inceledi.

"Mahkeme'nin Dapper Labs'ın Howey kapsamında bir yatırım sözleşmesi teklif ettiğine dair vardığı sonuç son derece dardır. Herhangi bir şirket tarafından sunulan veya satılan tüm NFT'ler teminat oluşturmayacaktır. Bu sebeple her plan duruma göre değerlendirilmelidir"

Yargıç Victor Marreo, şu karara vardı:

"Aksine Dappler Labs'ın sunduğu, yatırımcılar ve destekleyici arasında bir yatırım sözleşmesi oluşturmak için yeterli yasal ilişkiyi oluşturan özel bir plandır. Bu, Howey'e göre bir menkul kıymettir.

NFT'lerin kayıtsız menkul kıymet olarak satıldığında ilişkin ilk dava Jeeun Friel tarafından Mayıs 2021'de açıldı. Platformun, NBA Top Shot'un değerini yapay olarak artırmak için para çekilmesini kasıtlı olarak "aylarca" engellediği iddia edildi.

Dapper Labs sözcüsü, alınan kararın ardından Cointelegraph'a şunları söyledi:

"Mahkeme, davacıların haklı olduğu sonucuna varmadı ve bu nihai bir kaar değil. Mahkemeler, sanat eserleri ve basketbol kartları gibi koleksiyon ürünleri de dahil olmak üzere bunların federal yasa kapsamında menkul kıymet olmadığını defalarca kez tespit etti. Aynı şeyin Moments ve diğer dijital koleksiyon öğeleri için de geçerli olduğundan eminiz. Mahkemede kendimizi savunmayı dört gözle bekliyoruz"