Bitcoin (BTC) başta olmak üzere tüm kripto para birimleri hakkında yaptırım uygulayacağının sinyallerini veren Merkez Bankası, "ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair" yönetmelik hazırladı.

16 Nisan tarihinin ilk saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte, "ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması" vurgusu yapıldı.

Yeni yönetmelikte, "ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmaması" ifadesi yer aldı. 

Ayrıca, "ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesi" vurgusu yapıldı. Yönetmelik içinde şu iki kritik madde yer alıyor:

"Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz.

Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz."

Ödeme hizmetlerinin sunulmasında yaptırım

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte "ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılmaması" maddesi de yer alıyor.

Buna göre, "Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez" vurgusu yapılıyor.

Yönetmeliğin tam metni şöyle:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.

(2) Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz.

(3) Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.

Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılmaması

MADDE 4 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.

(2) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Açıklanana göre yönetmelik, 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Düzenleme bekleniyordu

Cointelegraph tarafından haberi yapıldığı üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Mart tarihli resmi açıklamasında kripto paraları yakından takip ettiklerini ve konu hakkında çalışmaların yürütüldüğünü söylemişti.

Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından olan BtcTurk'ün CEO'su Özgür Güneri, planlanan regülasyonlara destek verdiklerini açıklamıştı.

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsalarına bir tebligat göndererek kullanıcı bilgilerini talep etmişti.