Gelecek yıl için hazırlanan ‘2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Yatırım Programı’, kısa bir süre önce onaylandı. Resmi Gazete’de yayımlanan programda, hükumetin farklı alanlardaki politika ve tedbirleri ile bu doğrultuda yürütülecek faaliyetlerine yer verildi. Programın en dikkat çekici konu başlıklarından biri, dijital Türk Lirası oldu. Bu konuya ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, gelecek yıl dijital Türk Lirasının ödemelerde kullanımının test edilmeye başlanacağı ifade edildi.  

Program ayrıca, enflasyon ve para politikası tedbirleri başlığı altında lojistik ve depolama alanlarında gerekli düzenlemelerin yapılacağına işaret etti. Bu düzenlemelerin, gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısını azaltmayı hedeflediği dile getirildi. Mali piyasalara ilişkin tedbirlerde ise finansal kuruluşların düzenleme ve denetleme çerçevesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara vurgu yapıldı.  

İkili anlaşmalar yoluyla yerel para cinslerinden ticaret imkanları artırılacak 

Bununla birlikte; program, ikili anlaşmalar yoluyla yerel para cinslerinden ticaret imkanlarının artırılacağına işaret etti. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Yatırım Programı, bu doğrultuda Çin yuanı reeskont kredisi kullandırılması uygulamasını örnek verdi. İlişkilerin yoğun olduğu ülkelerde, benzer uygulamaların hayata geçirileceği dile getirildi.