Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) çatısı altındaki Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri Çalışma Grubu, 20 Eylül tarihinde yayınladığı Açık Veri başlıklı raporunda verinin hukuki zemindeki karşılığını ve blockchain ile ilişkisini anlatıyor.

Türkiye'yi ademimerkeziyetçi sistemlerde bölgesel lider konumuna getirme vizyonuyla Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) çatısı altında bir inisiyatif olarak kurulan Blockchain Türkiye Platformu bünyesinde farklı düzlemlerde çalışan gruplar bulunuyor. Bunlardan biri olan Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri Çalışma Grubu, yeni yayınladığı Açık Veri raporuyla dijitalleşmenin hukuki boyutunu gündeme taşırken, açık veri ve blockchain teknolojisinin kesiştiği noktalara da ışık tutuyor.

Blockchain'in merkezsiz, herkese açık ve herkesçe erişilebilir yapısının açık veri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan raporda, bu iki teknolojisinin açık veri paydaşlarına ne gibi faydalar sağlayacağının değerlendirilmesi üzerinde duruluyor. Rapora göre iki konsept, "Belirli sayıdaki taraflar arasında veri alışverişini yeniden düzenlemenin yanı sıra bilgi sahipliği ve erişim konusunda da eşitlik ve şeffaflık ilgilerini paylaşıyor."

Verinin benzersiz parmak izi

Blockchain teknolojisinin açık veri kullanımına fayda sağlama potansiyeli raporda şu cümlelerle açıklanıyor:

"Blockchain teknolojisinde, her bir üye zincirin yerel bir kopyasına sahiptir ve blockchain sistemindeki veri birçok yerde yedeklendiğinden, belirli bir veri setinin sadece karma değerini kaydetmek de mümkündür. Bu, verinin benzersiz bir parmak izi olarak da düşünülebilir. Böylece karma değerlerin boyutu, asıl veriyi kaydetmenin boyutundan çok daha küçük olduğu için, blockchain'in boyutu da kontrol edilebilir hale gelir. 

Bu kapsamda blockchain teknolojisi güçlü bir veri güvenliği sağladığından, siber saldırılara karşı oldukça dayanıklı bir teknolojidir. Blockchain'in bu özelliği itibarıyla açık verinin kullanımına fayda sağlayabilecek bir yapısı vardır." 

Raporda bu argüman, blockchain ve açık veri kavramlarının birbiriyle konuşabilecek ortak bir dile sahip olduğu ve bu dilin veri depolamada yeni fırsatları beraberinde getireceği şeklinde bağlanıyor. BCTR raporu, açık veri yapıları tasarlanırken, her iki kavramın birbiriyle konuşabileceği durumları göz önünde bulundurmayı ve geliştirmeleri buna göre yapmayı öneriyor.

Blockchain Türkiye'nin gündeminde

Türkiye blockchain alanında sadece özel sektörde değil, kamuda da vites yükseltiyor. Geçtiğimiz hafta Cointelegraph'ta yer alan haberde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından duyurulan Strateji 2023 belgesinde planlanan Ulusal Blockchain Altyapısı paylaşılmıştı. Bu belgede ayrıca Bitcoin (BTC) atıfı da yer alıyordu.