FTX borsasının çöküşünün en büyük sorumlusu Sam Bankman-Fried'e 250 milyon dolarlık kefalet bonosuyla yardım eden iki kişinin kim olduğu uzun zamandır merak konusu. Bankman-Fried'in davasına bakan ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan önümüzdeki ay o kişinin kimliklerini açıklayabilir. 

Sekiz medya kuruluşu da Bankman-Fried'in serbest bırakılmasında rolü olan iki kişinin de kimliklerinin açıklanmasının halkın yararına olacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ne var ki yargıç Kaplan da medya kuruluşlarıyla aynı fikirdeydi. Ancak SBF ve avukatları aksini savunarak, iki kişinin kimliklerinin açıklandığı takdirde, can güvenliklerinin tehlikeye girebileceğini belirtti. 

Bilindiği üzere Sam Bankman-Fried, hem ebeveynleri hem de şu anda isimleri gizli tutulan iki kişinin yardımıyla 250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldı. 

Tarafların Kaplan'ın vermiş olduğu karara itrazda bulunmaları için ise 7 Şubat tarihine kadar zamanları mevcut.

Bloomberg, Financial Times ve Reuters da dahil olmak üzere sekiz büyük medya kuruluşu, Kaplan'a hitaben yazdıkları mektupta iki kefilin kimliklerinin kamuya açıklanması talebinde bulundu.

Bununla birlikte medya devlerini temsil eden Davis Wright Tremaine LLP'nin avukatları, halkın Bankman-Fried'in kefillerinin tanıma hakkının gizlilik ve güvenlik haklarından daha ağır bastığı konusunda ısrar etti. 

Bankman-Fried'ler de sıkı inceleme altında 

Yargıç Kaplan, ayrıca SBF’in hem ebeveynleri oldukları hem de babasının, borsanın çöküşünden bir yıl önce FTX'i istihdam etmesi nedeniyle sıkı bir inceleme altında olduğunu kaydetti. 

Bankman-Fried'in diğer iki kefiline gelince, yargıç, normal şartlarda iki kişinin de kimliklerinin kamuya açık olması gerektiğinin de altını çizdi.