Çalışan ABD vatandaşları üzerinde yapılan anket araştırmaları, Y ve Z kuşaklarının merkeziyetsiz otonom organizasyonlara (DAO) katılmaktan ve Covid-19 pandemisi sonrasında uzaktan çalışmaktan çok daha fazla yana olduğunu ortaya koydu. 

MetisDAO Vakfı tarafından uzaktan çalışmaya ilişkin eğilimleri ve son yıllarda DAO'ların ortaya çıkışını araştıran bir ankete 1.100'den fazla ABD vatandaşı katıldı.  

Harvard Hukuk Fakültesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yayınlanan DAO'larla ilgili bir araştırma raporuna göndermede bulunan anketin sonuçları, DAO hazinelerinin 2021 yılında 400 milyon dolardan 16 milyar dolara kadar olan yükselişinin altını çizdi. 

Metis'in çalışanların merkeziyetsiz istihdam fırsatlarına hazır olup olmadığını araştıran raporunun en büyük etkenlerinden bir tanesi Covid-19 olmuştur. Covid-19 pandemisiyle birlikte uzaktan çalışma modeline hızlı bir geçiş yapıldı. Bu durum özellikle Y ve Z kuşağı çalışanları arasında DAO'lar ve merkeziyetsiz otonom şirketler (DAC) hakkında daha fazla bilgi edinilmesine neden oldu. 

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 75’i çalıştıkları şirketlerin uzaktan çalışma modelini benimsemesinden yana oy kullandı. Bununla birlikte hibrit veya uzaktan çalışan Y kuşağı, DAC'lerin çalışanlara bir şirketi yönetmeye yardımcı olmak için nasıl fırsatlar sunduğuna dair en olumlu yanıtları ortaya koydu.  

Ankete katılanların yüzde 47’si ise sözleşmeli çalışan olarak bir DAO ya da DAC için çalışmaya açık olduğunu kaydetti. Araştırma, ayrıca Y kuşağının Z kuşağına göre DAO ve DAC’lere çalışma konusunda daha istekli olduğunu tespit etti. 

Bununla birlikte Z kuşağından katılımcılar, DAO kavramını diğer yaş gruplarına göre daha doğru bir şekilde tanımladı. Z kuşağından katılımcılar, DAO’yu çalışma sisteminde bir devrimci bir hareket olarak nitelendirdi. 

MetisDAO tarafından gerçekleştirilen ve toplamda 1.112 kişinin katılım sağladığı anket geçtiğimiz kasım ayında gerçekleştirildi.