Kamu sektörü çalışanları, yeni araştırmaya göre kripto paralara ilişkin soruşturmaların derinleştirilmesi ve personellerin daha iyi donatılması gerektiğini düşünüyor.

Zincir üstü adli analiz kaynağı Chainalysis, 2022 Kripto Paranın Durumu Soruşturma Anketi adlı raporunda kamu sektörü çalışanlarının kripto paralar hakkında görüşlerine ışık tuttu. Araştırma katılımcılarının yarısından fazlasını soruşturmacı ve analistler, önemli bir kısmını da yöneticiler oluşturuyor.

300 katılımcının büyük kısmının alanında 10-20+ yıl deneyimli olduğu ankette, kripto paranın çoğunlukla suçlular tarafından kullanıldığına inananların oranının üçte birden az olduğu görüldü. Buna ek olarak, katılımcıların yaklaşık yarısı kripto paraların finansal sistemi iyileştireceğini düşünüyor.

Diğer yandan, katılımcıların ezici bir çoğunluğu kripto paraların kendi soruşturmalarıyla ilgili olduğunu ve kuruluşlarının bu soruşturmalara daha fazla kaynak ayırması gerektiğini düşündüğünü aktardı.

Chainalysis anketinin katılımcılarının çoğunluğu, kurumlarında kripto para soruşturmalarında uzman analist ve soruşturmacılar olduğunu açıkladı. Buna karşın, kurumların ve çalışanlarının kripto paralarla ilişkili soruşturmaları yürütebilecek yetkinlikte olduğunu düşünenlerin oranı ise yalnızca yüzde 25,6 ölçüldü.

Raporda “Bu yalnızca bugün için değil, gelecek için de büyük bir sorun,” diye belirten Chainalysis, şöyle devam etti:

“Kripto para hızla değişen bir sektör. Örneğin yalnızca son iki yılda merkezi hizmetlerden işlemlerin daha karmaşık ve soruşturmanın daha zor olduğu DeFi protokollerine hızlı bir geçiş oldu. Yani kuruluşlar kripto para soruşturmalarında şimdiden uzmanlaşmazsa, bilgi eksiklikleri katlanarak artabilir ve kripto paraları düzenli olarak istismar eden suçlulardan geri kalabilirler.”

Araştırma katılımcıları, bu soruna çözüm olarak “işe almaya güçlerinin yetmediği” eğitimli uzmanlara ihtiyaçları olduğunu ve bu nedenle eğitim ve konferansların artırılması gerektiğini düşünüyor. “İnovasyon ve teknolojinin kabul edilerek” uygun soruşturma araçlarının kullanılması ve kuruluşlar arası koordinasyon da sunulan çözüm önerileri arasında.