Panama’nın kripto tasarı destanı, nihayet ülkenin yüksek mahkemesi yerel kripto endüstrisinin geleceğine dair karar aşamasına gelmesiyle yeni bir döneme girdi.  

Panama Başkanı Laurentino Cortizo, geçtiğimiz yıl kabul edilen kripto mevzuatını, incelenmesi için mahkemeye göndermişti. Cortizo’nun söz konusu kripto tasarısını, mahkemeye göndermesinin sebepleri altında ise anayasanın temel ilkelerini ihlal ettiği ve uygulanamaz olması yatıyor.

Gözler, Panama Yüksek Mahkemesi’nde 

Şimdi ise tüm koz Panama Yüksek Mahkemesi’nin elinde. Mahkemenin 697 sayılı tasarıyı, uygulanamaz ilan edip etmeyeceğine ya da birtakım değişikliklerle onaylayıp onaylamayacağına karar vermesi gerekiyor. 

Resmi bir açıklamaya göre Cortizo, tasarıdaki 34. ve 36. maddelerini, devletin kuvvetler ayrılığını ihlal ettikleri ve hükümet içinde idari yapılar kurdukları için uygulanamaz buluyor. 

Ülke başkanı ayrıca tasarıyı, Haziran 2022’de kısmen veto etti. Her ne kadar kripto yasa tasarısı kısmen veto edilse de yetersiz kuralla onaylandı. O zamanlarda ise Cortizo, tasarının, finansal açıdan şeffaflığı artırmayı ve kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan kuruluş tarafından önerilen yeni düzenlemelere uymak için daha fazla çalışmaya ihtiyacı olduğunu savunuyordu. 

Panama meclisi ile hükümet fikir ayrılığında

Ne var ki Panama Ulusal Meclisi ile hükümet arasındaki bir anlaşmazlık bu tasarıya yansımış durumda. İlk Nisan 2022’de Panama milletvekilleri, Bitcoin de dahil olmak üzere ülkedeki kripto para birimlerini düzenlemeyi amaçlayan bir yasa önerisini kabul etti. Ancak Başkan Cortizo, bundan birkaç hafta sonra, tasarıyı, kara para aklamayı önleme madde ve kuralları içermediği sürece imzalamayacağını bildirdi. 

Öte yandan söz konusu kripto yasa tasarısı, Eylül 2021’de tanıtıldı. Tasarı ise ülkeyi, dijital ekonomi, blokzincir, kripto varlıkları ve internet ile uyumlu hale getirmeyi amaçlıyordu. 21 Nisan 2022’de Ekonomik İşler Komitesi'nden taşındı ve birkaç gün sonra da onaylandı.