Auburn Üniversitesi Alabama RFID Laboratuarı, Zincir Entegrasyonu Pilot Projesi (CHIP) için kavram kanıtlama teknik kılavuzu yayınladı. Teknik kılavuzda blockchain teknolojisinin modern tedarik zincirlerinde sağlayabileceği etkinlik anlatılıyor.

Kavram kanıtlama, Hyperledger Fabric üzerindeki tedarik zincirinin çeşitli noktalarından elde edilen seri üretim verileri almak, kodlamak, dağıtmak ve saklamak için tasarlandı. 

Pilot proje, Nike, PVH Corp., Herman Kay, Kohl's ve Macy's gibi markalardan canlı veri topladı.

2018 yılında başlatılan CHIP, RFID etiketlerinden elde edilen bilgiyi blockchain ağına entegre eden ilk tedarik zinciri projesi olma özelliğini taşıyor.

Tedarik zincirinde çözüm olarak blockchain

Proje kapsamında 223.036 ürünün verileri dağıtık deftere yüklendi. Verilerin yalnızca yüzde 1'i mağazalar tarafından yüklenirken, yüzde 87'si de dağıtım merkezlerinden geldi. Kalan yüzde 12'si ise kodlama sırasında oluştu.

Projede blockchain teknolojisinin, tedarik zincirinde seri üretim veri değişimi için işlevsel bir çözüm olduğu sonucuna ulaşıldı. Katılımcı şirketler, seri üretim veri içeren işlemleri ortak bir dilde kaydedip uygun iş birlikçileri ile paylaşabildiler.

Teknik kılavuzda mevcut tedarik zinciri sistemlerinde hata ve verimsizlik oranının çok yüksek olduğu, bunların giderilmesi halinde 1,8 milyar dolar tasarruf edilebileceği belirtildi.

Geleneksel tedarik zinciri teknolojilerinin modası geçti

Kılavuzda mevcut tedarik zinciri ağlarının modası geçmiş internet teknolojileri için geliştirildiği ve güncel tedarik zincirlerinde üretilen devasa boyutlarda seri üretim verilerini işlemeye uygun olmadığı açıklandı.

Ekip, RFID etiketleri ve QR kodları gibi seri üretim verilerinin on yıl önce ortaya çıkmasına rağmen, şirketler arasında seri üretim verileri paylaşmak için etkili ve tüm sektörü kapsayan bir çözümün olmadığına değindi.