Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Küresel Blockchain İşletmeleri Konseyi'nin yeni araştırması, blockchain sektörünün küresel düzeyde iyi tanımlanmış standartlara hala sahip olmamasının nedenlerini ortaya koydu.

Küresel Standartları Haritalama Girişimi adlı çalışma, blockchain sektöründe standart belirleme konusundaki boşluklar, ayrılıklar ve örtüşmelerin sektörün aşması gereken en büyük zorluklar olduğunu belirtiyor.

Sektör için standart belirleme sürecine dahil olan çoğu kuruluş belirli alanlara büyük ilgi gösterirken, diğer alanları ihmal ediyor. Bu da blockchain sektörünün bazı kısımlarına fazla ilgi gösterilirken, diğer kısımlarda standartlaşma bakımından eksiklikler kalmasına neden oluyor. 

Standart belirlemeye gösterilen ilgi ve bununla ilgili faaliyet hacmi, teknolojiyle ilgili duyulan heyecana göre farklılık gösterdi. Blockchain teknolojisine duyulan heyecanın doruk noktasına ulaştığı dönemlerde standart belirlemeye çalışan kuruluşların çoğu faaliyetlerini durdurdu veya dişe değer bir sonuç üretemedi.

Rapora göre sektörde en çok üzerine düşülen alanlar arasında güvenlik, Şeylerin İnterneti, kimlik tespiti, DLT gerekleri ve DLT terminolojisi yer alıyor.

DLT terminolojisi için standart belirlemeye büyük ilgi gösterilse de, araştırma dünya genelinde blockchain terminolojisinin belirsiz olduğuna işaret ediyor. Raporda sektörün büyümesi için tutarlı tanım ve terminolojilerin kilit önem taşıdığı belirtiliyor.