Bitcoin’in (BTC) ondalık sayı düzeyinde artan hassasiyeti, birim olarak kullanımın azaldığına işaret ediyor. Son on yılda işlem çıktılarını analiz eden BitMEX Research tarafından yayımlanan 27 Ocak tarihli rapor bu sonucu ortaya koyuyor.

Raporda, 12 trilyon dolar değerinde 5,4 milyar BTC tutarında toplam 1,3 milyar çıktı değerlendirildi. Her işlem, ödemedeki sıfır olmayan son değerin ne olduğunu ortaya koyan ondalık duyarlık derecesi ile kategorize edildi.

Bitcoin çıktılarının yüzde 70'inden fazlası şu anda 1 Satoshi'nin (0.00000001 BTC) mümkün olan en yüksek hassasiyet derecesini kullanırken, 2012'de bu rakam yüzde 40'tı.

Bitcoin çıktılarının hassasiyeti. Kaynak: BitMEX Research report

Raporda, yukarıdaki grafikte görülen anomalileri açıklıyor. Bitcoin’in ilk iki yıllık ömrü içinde, yeni paralar üreten para tabanı çıktılarının yaygınlığını gösteriyor. Blok ödülü çok az sayıda işlemle 50 BTC seviyesine ulaştı.

2013 yılı başında 10 Satoshi’lik işlemlerdeki artış, şans oyunu olan Satoshi Dice'in yükselişine karşılık geliyor.

Son olarak, 2015 yazındaki ani artış, ağ üzerinde stres testi yapan Temmuz 2015 saldırısına atfedilebilir.

Hesap birimi teorisi

Bitcoin'in benimsenmesi için konulan temel hedeflerin başında, tüm ödemelerin ABD doları veya diğer fiat para birimleri yerine BTC hesap birimi olarak kullanılması geliyordu.

Ancak rapor, çıktı hassasiyetindeki sürekli artışın, artan doğrudan kullanımın tersi olduğunu açıklıyor. Analistlere göre:

“Hesap birimi statüsü elde edilirse veya daha yaygın hale gelirse, muhtemelen hassasiyet derecesi artmak yerine azalacaktır.”

Potansiyel nedenler arasında birkaç faktör tanımlanıyor. Birincisi, Bitcoin'in ilk günlerinde “deneysel” kullanım söz konusuydu. Kullanıcıların ilk üretilen coin’leri test etmeleri veya toplu halde oyun oynamalarını içeriyordu.

Borsalar ve kullanım olgunlaştıkça, analistler daha yüksek bir hassasiyetin gerekli olduğunu savunuyorlar.

Bitcoin fiyatındaki artışa rağmen, 1 Satoshi hala yüzde binin altında. Fiat cinsinden ödemelerin bu kadar olağanüstü bir hassasiyet gerektirmesi daha olası görünüyor.

İşlem ücretleri de bunun bir parçası olabilir. İşlemlerde gönderen kişinin ödediği ve genellikle bayt başına Satoshi cinsinden hesaplanan ücretin çıkışı da yüksek hassasiyete neden oluyor.

Yüksek hassasiyetli işlemlerin miktarı arttıkça, hangi kısmın gönderilen gerçek para ve hangisinin dönüştürme işlemi olduğunu anlamak daha zor hale gelir.

Analistler Bitcoin'i üç ana kısma ayırdı: Değişim aracı, değer deposu ve hesap birimi. Değişim ortamının ilk adımının sürekli değiştiğini belirterek, şu sonuca vardılar:

"En azından şimdilik, hesap birimi teorisi hala hayal."