MakerDAO Kurucu Ortağı Rune Christensen, Tornado Cash'e uygulanan yaptırımlar sırasında protokolün tokeninin USD Coin'e (USDC) sabitini kaybetmesinin ışığında topluluğa yaptığı konuşmada, merkeziyetsiz otonom organizasyon için neden tek seçeneğin serbest kur sistemli Dai (DAI) olduğunu açıkladı.

Christensen, "Yasalara Uyfunluk ve Merkeziyetsizlik Yolu: Maker'ın neden Dai'yi serbest kura hazırlamaktan başa seçeneği yok," adlı blog gönderisinde risk ağırlıklı varlıklarla (RWA) ilişkili riskleri hesaplamada yapılan yanlışları açıkladı:

“Kripto bir ön bildirim olmadan ve meşru, masum kullanıcılar için dahi kurtarma imkanı olmadan fiziksel olarak baskılanabilir. Bu da RWA riskini anlamak için kullandığımız iki temel varsayımı boşa çıkartıyor ve bu tehdidi çok daha ciddi hale getiriyor.”

Protokolün düzenleyicilere uyma konusundaki yetersizliğine değinen Christensen, "Dai'nin her zaman niyeti ve amacı olmuş olan merkeziyetsizlik yolunu seçmeliyiz," diye belirtti.

DAI teminatlandırma verileri. Kaynak: Dai Stats

Yönetici, Maker'ı merkeziyetsiz hale getirmenin protokole uygulanan kısıtlamaların etkisini azaltacağına inanıyor. "O zaman tek seçenek, RWA'ya ayrılan miktarı, toplam teminatta sabit bir maksimum yüzdeye indirerek saldırı yüzeyini sınırlandırmak, bunun için de DAI'nin USD sabitinden serbest kalması gerekiyor."

DAI'nin teminatlarının mevcut durumda yarısından fazlasını da USDC'nin oluşturduğu unutulmamalı.