ABD'deki dört medya kuruluşu, FTX'in ABD dışındaki müşterilerin kimliklerinin açığa çıkarılması konusundaki çabalarına devam ediyor. Medya kuruluşları, mahkeme'nin kullanıcı kimliklerini gizlemeye yönelik önceki karararına itirazda bulunuyor.

Bloomberg, Dow Jones, The New York Times ve The Financial Times, ilk olarak 11 Ocak'ta FTX ve Garantisi Olmayan Alacaklılar Resmi Komitesi'nin (the Official Committee of Unsecured Creditors) müşteri bilgilerini karartma ve saklama yetkisine itiraz eden bir dilekçe sundu.

Mahkeme, daha önce dört şirket tarafından benzer argümanları dinlemiş olsa da, 3 Mayıs'taki dilekçe ABD dışındaki müşterilerin kimliklerini gizlemeye yönelik Komite'nin kararına yeni bir itiraz getirdi.

Dört medya şirketinin FTX ve Komite aleyhine yaptığı en son başvuru. Kaynak: Kroll.

Medya devleri, ABD'nin FTX kullanıcı kimliklerini saklamak için yasal hükmü olmadığını söylüyor

Medya kuruluşlarının konu hakkında sunduğu son argüman, ABD dışındaki veri gizlilik yasalarına göre isimleri karartma hakkına dayanak teşkil eden yasal bir temel olmadığı yönündedir.

Medya devleri, İflas Kanunu'nun 105. bölümü (iflas mahkemesine yargı gücü veren hüküm) kapsamında ABD anayasal ve yasal düzenlemelerine göre bilgiye erişim hakkını ortadan kaldıracak yabancı yasaların yer almadığını savundular:

"En temelde, davacıların "ABD iflas yasasının kamuyu aydınlatma gerekliliklerinin uygulanmasından [...] kaçınmak istemeleri, engelleme için hiçbir dayanak sağlamamaktadır."

Medya şirketleri argümanlarına bu sözler ile devam ediyor: "Amerika Birleşik Devletleri yasaları - anayasal ve yasal - kamunun iflas dosyalarını inceleme konusunda güçlü bir varsayımsal hakkı olduğunu garanti eder. Bu hak, bir tarafın yabancı hukuk kapsamındaki yasal yükümlülüklerini ileri sürmesi ile ortadan kaldırılamaz."

İlk olarak ileri sürülen argüman, daha önceki bir dilekçede iddia edildiği gibi FTX'in alacaklılarının isimlerinin gizli ticari bilgi teşkil etmediğidir.

İkincisi , yine daha önceki bir dilekçede ortaya konan, bu tür bir ifşanın alacaklılara gereksiz risk getirmeyeceğidir.

İlginizi çekebilir: FTX, 3,9 milyar dolarlık varlığını Genesis'ten geri almak istiyor

FTX ve Komite'nin itirazlarını 4 Mayıs saat 16:00 (ET) kadar sunması gerekiyor.

Dilekçenin duruşma tarihi 17 Mayıs saat 13:00 (ET) olarak belirlenmiştir.