Merkeziyetsiz otonom organizasyonlar (DAO), giderek büyüyen kripto ekosisteminin trendlerinden biri oldu ve sık sık merkeziyetsiz kurumsal yönetişimin geleceği olarak görülüyorlar.

Merkezi bir hiyerarşi olmadan faaliyet gösteren organizasyonlar olan DAO'lar, topluluğun topluca sahibi olduğu ve organizasyonun karar alım sürecine katkıda bulunduğu tabandan tepeye şeklinde çalışmaları için çalışmaları için tasarlanmıştır. Ne var ki yeni araştırma, DAO'ların planlandıkları kadar merkeziyetsiz olmadıklarını gösteriyor.

Chainalysis'in yeni raporu, on büyük DAO projesinin çalışmalarını analiz etti ve ortalamaya bakıldığında tüm token sahiplerinin yüzde 1'den azının oy gücünün yüzde 90'ını elinde bulundurduğu sonucuna ulaştı. Bu durum, DAO'ların çözüm olarak yaratıldıkları karar verme gücünün seçili kişilerin elinde bulunması sorununun burada da mevcut olduğunu ortaya koyuyor.

Karar verme gücünün belirli bir kesimde yoğunlaşması, Solana tabanlı kredi DAO'su Solend'de açık şekilde görülebiliyor. Solend ekibi, DEX defterlerinde art arda gerçekleşmesi olası likidasyonları önlemek için bir balinanın hesabını ele geçirip tezgah üstü (OTC) platformlar yoluyla likidasyonu kendileri gerçekleştirmeye dahi çalıştı.

Hesabı ele geçirme teklifi 30 bin "hayır" oyuna karşı 1,1 milyon "evet" oluyla kabul edilse de, evet oylarının 1 milyon kadarı, elinde yüklü miktarda yönetişim tokeni bulunan tek bir hesaptan geldi. Topluluktan gelen tepkiler sonrası oylama iptal edildi.

Chainalysis'in raporuna göre tüm yönetişim tokeni sahipleri oy hakkına sahip olsa da, yeni bir teklif sunmak ve bunu geçirmek, gereken token miktarı düşünüldüğünde pek de kolay değil.

Rapora göre yönetişim tokeni sahiplerinin 1.000-10 binde yalnızca 1'i teklif yaratacak miktarda tokene sahip. Teklifi geçirme söz konusu olduğunda ise bu oran 10 bin-30 binde 1'e kadar düşüyor.