Bitcoin (BTC) madencilik altyapı şirketi Northern Bitcoin AG, 144 ASIC madencisine ev sahipliği yapan hava soğutmalı yeni maden konteyneri için testlerin tamamlandığını açıkladı.

9 Eylül'de yayınlanan basın bülteninde, yüksek seviye mobil konteyner çözümünün, firmanın yıl boyunca serin konumlara sahip ülkelerde maden havuzları kurmasını sağlayacak esnek ve verimli altyapının parçası olarak tasarlandığını belirtiliyor. 

Enerjinin ucuz ve sürdürülebilir olduğu her yerde 

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Northern AG, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan ve optimum verimlilik ve sürdürülebilirlik sağlamayı amaçlayan Bitcoin odaklı madencilik donanımı geliştiriyor ve işletiyor.

Basın bülteninde, Northern AG'nin bir yıldan fazla bir süredir Norveç'te her biri 210 ASIC madenci içeren 21 adet su soğutmalı 12 metrelik konteynerlerden oluşan bir maden havuzu geliştirdiği ve işlettiği belirtiliyor. 

Su soğutmalı yeni konteynırın Almanya'daki ortaklarla geliştirildiği söyleniyor ve firmanın faaliyetlerini esnek ve kısa bir süre içinde İskandinavya'daki yeni yerlere genişletmesine olanak sağlayacak. 

144 ASIC madenci kapasitesiyle 6 metrelik tasarım, daha önceki su soğutmalı konteynırlardan önemli ölçüde daha yüksek bir madenci yoğunluğuna sahip. Şirket mobil madencilik çözümlerini, hidroelektrik gibi sürdürülebilir enerji kaynaklarının ucuz ve bol olduğu, kalıcı olarak serin yerlerde konuşlandırmaya odaklandığını söyledi. 

Basın bülteninin belirttiği üzere, etkin sıcaklık kontrolü, gerekli donanım ciddi miktarda ısı ürettiğinden Bitcoin madencilik işlemleri için kritik önem taşıyor.

Bitcoin madenciliği enerji tasarruflu hale geliyor

Yakın zamanda bildirildiği üzere, Statista'dan elde edilen yeni veriler, Bitcoin (BTC) enerji tüketiminin, küresel ağın hash oranı rekor seviyelere çıkmaya devam etse bile, hızla daha verimli hale geldiğini gösterdi.

Temmuz 2019 itibariyle enerji tüketimi yılda 69.79 terawatt/saat. Temmuz 2018'de bu rakam 71.12 terawatt iken, hash oranı şu ankinden neredeyse yüzde 60 daha düşüktü. 

Haziran ayında yapılan bir araştırma, Bitcoin madenciliği faaliyetinin dörtte üçünün yenilenebilir enerji kaynakları tarafından sağlandığını ortaya koydu. 

Bitmain gibi madencilik donanım üreticileri de benzer şekilde daha yüksek işleme kabiliyetlerine ve daha düşük enerji gereksinimine sahip yeni çözümler geliştirmeye çalışıyor.