FTX’in çöküşüyle zor duruma düşen Alameda Research, borsanın Kasım 2022’de çökmeden önce yaptığı kredi ödemelerini geri almak için, iflas eden kripto kredi şirketi Voyager Digital'e dava açıyor. 

FTX ve Alameda iflas davasıyla ilgilenen avukatların, Voyager'a Delaware mahkemesinde 445,8 milyon dolarlık dava açtığı bildirildi. 

Alameda dosyasına bakan FTX avukatlarına göre, söz konusu kredi ödemeleri, Kasım 2022’de vakit olarak kendi iflaslarına çok yakın zamanda yapıldıkları için geri alınma şansları çok daha yüksek. 

FTX ise Voyager’a, Eylül 2022’de 248,8 milyon dolar ve Ekim 2022’de de 193,9 milyon dolar ödediğini iddia ediyor. Ayrıca, mahkeme tarafından yayınlanan dosyalara göre FTX, 3,2 milyon dolarlık bir faiz ödemesi gerçekleştirdi. 

Ne var ki FTX, Alameda'nın riskli yatırımları için FTX müşteri mevduatlarını kullandığı iddialarını kabul etti. Ancak borsa, Voyager ve diğer kripto kredi şirketlerinin de suç ortağı olduğunu, müşteri fonlarını Alameda'ya durum tespiti yapmadan transfer ettiğinin de altını çizdi.  

FTX borsası, ayrıca toplamayı planladığı fonları, alacaklılarına geri ödeme yapmak için kullanmak istiyor. 

Bilindiği üzere FTX, çöküş yaşamadan önce iflas sürecinde olan Voyager Digital’ı satın almayı bile planlıyordu.  

FTX, Türkiye’nin iflas takibinden çıkarılmasını istiyor 

FTX'in ortaya çıkan son dava belgelerine göre FTX, Türkiye kolunun yasal bir etkisi olmadığını öne sürerek Delaware iflas mahkemesinden Türk birimlerini iflas davasından ihraç etmesini istedi. 

FTX, Türkiye Hükümeti’nin, bu mahkemenin emirlerine uyacağına dair hiçbir neden olmadığını, bu sebeple de şirketin Türkiye kolu üzerinde yeterli kontrolün uygulanamayacağını savundu.