ABD banka regülatörleri, mart ayında yaşanan banka iflaslarının ardından öz eleştiri yapma yoluna gitti. New York Mali Hizmetler Departmanı (NYDFS), Signature Bank denetimine ilişkin dahili incelemesini 28 Nisan'da yayımladı. Aynı gün Fed, Silicon Valley Bank ile ilgili bir inceleme yayımladı. 

SVB 10 Martta kapanırken, Signature Bank da NYDFS tarafından 12 Martta kapatıldı. Bankaların arka arkaya gelen bu başarısızlıkları, Joe Biden'ın konuyla ilgili açıklama yapmasına neden oldu.

Fed'in incelemesinde SVB'nin risk yönetimi konusunda başarısız olduğu vurgulandı. Benzer bir biçimde banka regülatörlerinin de denetleme hususunda başarısız olduğu kaydedildi. 

Bununla birlikte banka regülatörlerinin tespit ettikleri güvenlik açıkları ile ilgili olarak hamle yapmakta başarısız oldukları da belirtildi. 

Silicon Valley Bank'teki denetim yaklaşımı oldukça müzakereciydi ve fikir birliğine dayanan bir ortamda destekleyici kanıtların sürekli olarak toplanmasına odaklanılmıştı.

Düzenlemelerin hızı azaldı

2019'da Ekonomik Büyüme, Düzenleyici Yardım ve Tüketiciyi Koruma Yasası'nın kabul edilmesi nedeniyle, düzenleme açısından bir gevşeme yaşandığı ifade edildi. Rapora göre, denetim politikası, yasal sürece daha fazla önem vermek için değiştirildi ve bu da regülatörlerin hamlelerinin yavaşlamasına zemin hazırladı. 

Fed, daha fazla denetim ve düzenleyici gerekliliğinin SVB'nin batışını engellemeyebileceğini ancak bankanın dayanıklılığını artırabileceğini savundu.

NYDFS, kripto dostu Signature Bank'ın da kapanmadan hemen önce hızlı bir büyüme yaşadığına dikkat çekti.

New York regülatörü, "Bankanın büyümesi, risk kontrol çerçevesinin gelişimini geride bıraktı" ifadelerini kullandı.

Raporda denetimle ile ilgili problemlerin de söz konusu olduğu kaydedildi.

Bankacılık sektöründeki başarısızlıkşar, Signature Bank'in kapatılmasıyla bitmedi. İsviçre merkezli Credit Suisse de, bir hafta sonra UBS tarafından kurtarma satın alımına tabi tutuldu. Bir başka banka First Republic'in hisse fiyatları da %43'ün üzerinde düşerek 3,51 dolara kadar geriledi.