Avrupa Birliği vekilleri, kripto barındıran bankalar için daha kısıtlayıcı sermaye gereklilikleri getirme amacıyla oy kullanıyor.

Ortaya konan tüm parlamento önlemlerinin geçmesi hlainde, bankaların kripto yatırımlarına dayalı olarak sermayesinin %1.250'sine kadar bir “risk ağırlıklı yatırım tutarı” kadar varlık tutmaları gerekecek.

Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi, kripto para barındıran bankaların cezalandırıcı miktarda sermaye ayırmasını gerektiren yeni önlemler için oy kullandı.

Avrupa Parlamentosu, 24 Ocak'ta yapmış olduğu bildirimde, komitenin büyük bir çoğunlukla Sermaye Gereksinimleri Yönetmeliği ve kripto tutan bankalara uygulanan Sermaye Gereksinimleri Direktifi'nde yapılacak değişiklikler lehinde oy kullanıldığını açıkladı. Hazırlanan yasa taslağına göre bankaların kripto yatırımları miktarına bağlı olarak sermayesinin %1.250'sine kadar “risk ağırlıklı “risk ağırlıklı yatırım tutarı” kadar varlık tutmaları gerekecek.

Yasama kurumu, yapılan değişikliklerin Basel Bankacılık Denetleme Komitesi'nin (BCBS) standartlarıyla uyumlu olduğunu dile getirdi. Grup, 2019, 2021 ve 2022 yıllarında kripto varlıklarını gruplara ayırmayı ve bankaların olası riskleri nasıl ele alması gerektiğini öneren istişare belgeleri yayımladı. BCBS, 2021 yılı itibariyle bankaların kripto yatırımlarının 9 milyar dolardan fazla olduğunu belirtti.

Yasama organı "Avrupa Parlamentosu üyeleri ayrıca, bankaların kripto varlıklara ve kripto varlık hizmetlerine maruz kalma durumlarını ve ek olarak kripto varlıklarla ilgili risk yönetimi politikalarının belirli bir tanımını açıklamasını istiyor" dedi. 

Komisyon, Haziran 2023 tarihine kadar kripto yatırımları için ihtiyatlı maumeleye ilişkin bir yasa teklifi sunmaya da davet edildi. 

Avrupa Parlamentosu'nun tamamı, önerilen değişikliklerin yasalaşması için oy kullanmak zorunda kalacak.