Avrupa Merkez Bankası, dijital euro prototipleme çalışmasının sonuçlarının bir özetini yayımladı. Çalışma, simüle edilmiş bir dijital euro'nun çevrimdışı kullanımını ve mevcut ödeme sistemleriyle birlikte çalışabilirliğini araştırdı.

Proje, bu yılın sonbaharında potansiyel bir dijital euro lansmanı için Eurosystem hazırlıklarının ikinci aşamasının bir parçasıydı. Deneme aşamalası, Temmuz 2022'den Şubat 2023'e kadar sürdü.

Eurosystem, UTXO veri modelini kullanan ve N€XT isimli bir uygulama için merkezi bir ödeme motoru geliştirdi. Farklı kullanım durumlarını temsil eden beş prototip müşteri arabirimi, özel şirketler tarafından sağlandı. Ayrıca kişisel saklama cüzdanları da denendi.

UXTO modeli, cüzdanları açığa çıkarmayan tek seferlik UTXO adreslerini kullanarak müşteri gizliliğini korudu. Custodied ve non-custodied cüzdanlari için kullanıcı deneyimleri aynıydı.

Çevrimdışı işlemler için kullanım durumlarıysa daha sorunluydu. "Donanım ve yazılım protokolünün birleşiminin çifte harcamayı nasıl önleyebileceğine ve anlaşmanın kesinliğini ve reddedilmemesini nasıl sağlayabileceğine dair daha derinlemesine bilgi" elde etmeyi amaçlayan rapor şu sonuca vardı.

Mevcut teknolojinin, kısa ve orta vadede, üretime hazır ve güvenli bir çevrimdışı çözüm sağlayıp sağlamayacağına ilişkin sorular devam ediyor. 

ECB, raporla eş zamanlı olarak dijital euro ile ilgili bir "Pazar Araştırması Sonuç Raporu" yayımladı