Kripto yatırım pozisyonlarına fon ayırmak, çeşitlendirilmiş yatırım portföylerinin performansına pozitif bir etkide bulunuyor.

Kripto varlık yönetim grupları Iconic Funds ve Cryptology Asset Group tarafından yapılan araştırmaya göre, kripto yatırımlarının yatırım portföylerinin performansını pozitif etkileme kapasitesi, birçok portföy dağılımı modelini geride bırakıyor.

Kripto paralar, özellikle de mayıs ayında yaşanan piyasa çöküşü gibi yüksek dalgalanmalara rağmen, çeşitlendirilmiş yatırım portföylerinin kârlılığını artırıyor.

"Kripto Paralar ve Geleneksel Yatırım Modellerinin Sharpe Oranı" adlı araştırma, çeşitli portföy dağılımı yöntemlerinin kripto paralar eklenince değişen risk/getiri profilini inceledi.

Risk/getiri incelemesi, farklı varlık portföyü modellerine kripto pozisyonu eklenince Sharpe oranındaki değişiklik ölçülerek gerçekleştirildi. Sharpe oranı, yüksek dalgalanmaya sahip bir varlığın portföyde tutulması sonucunda elde edilen ilave getiriyi ölçer.

Kriptonun korelasyon göstermeyen bir varlık sınıfı olarak kabul görmesi nedeniyle, yatırım portföylerinin risk/ödül performansı, kripto paraların portföye eklenmesiyle birlikte yüksek fiyat dalgalanmasına rağmen iyileşme gösteriyor.

Araştırma, pasif yatırım stratejisini göz önüne alarak, kripto yatırımı eklenen geleneksel portföy modelleri ve kriptoya fon ayırmayan modellerin Sharpe oranındaki değişiklikleri inceledi.

Kaynak: Kripto Paralar ve Geleneksel Yatırım Modellerinin Sharpe Oranı

Her bir portföy modelinde kripto pozisyonlarının artırılmasının etkisini de incelemek isteyen araştırmacılar, kriptoya ayrılan oranı yüzde 1, yüzde 3 ve yüzde 5 olarak yeniden düzenledi.

Bulguların detaylandırıldığı araştırmada şöyle belirtildi: “Bu araştırma, herhangi bir portföye kripto paraları eklemenin, portföyün getirisine ve risk/ödül performansına olumlu etki yaptığını tespit etti.”

“Bu bulgular, 2021 başında kripto piyasalarında görülen önemli düzeltmelere rağmen geçerli. Dahası, portföye kripto paraları eklemek çok daha yüksek getiriyle sonuçlandı.”