Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) 28 Şubat'ya yayımladığı bir rapora göre, bankaların yaklaşık %20'si kripto paralara yatırım yapıyor. Bu bankaların büyük bir kısmı Batı Yarımküre'de yer alıyor. 

2022 yılının ilk yarısına dayandırılan rapora göre, 17 Grup 1 bankası, yaklaşık 2,9 milyar avroluk kripto varlık ihtiyati risk ve 1 milyar avroluk saklanan kripto varlık bildirdi. Grup 1 bankası, 3 milyar avronun üzerinde Tier 1 sermayesi olan ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir bankadır. Tier 1 sermaye, bir bankanın öz sermayesi ve açıklanmış rezervleridir. 

Bu 17 banka, toplamın %20'sinden biraz daha azını meydana getiriyor. Bu gruptan 11 banka Amerika'da yer alırken, 4 tanesi Avrupa'da ve diğer iki tanesi de farklı bölgelerde yer alıyor. Bu sebeple kripto varlıklar, bu bankaların küçük bir bölümünü oluşturuyor.

"Göreceli olarak, kripto varlıklarını bildiren banka örneklemindeki ihtiyati riskler (prudential exposures) ağırlı ortalamaya bakıldığında toplam risklerin yalnızca %0,013'ünü oluştururken, custody altındaki kripto varlıklar ise toplam risklerin (exposures) yalnızca %0,005'ini meydana getiriyor"

BIS, 2025 yılının başına kadar, bankaları %2 kripto rezerviyle sınırlayan yeni standartlar belirledi.

 

Tanımlanamayan tek bir banka, tüm kripto varlık yatırımının %61,7'sinin ve diğer dört banka da %35'ini oluşturuyor. Takas ve ticaret (clearing and trading) tüm ihtiyati risklerin neredeyse dörtte üçlük kısmını meydana getirdi. Bitcoin, %40'ın ile riskli varlıklar arasında birinci sırada yer alırken Coinbase, %30'un altında ikinci sırada yer buldu. Ether ise %5'ten az bir oranla üçüncü sırada yer aldı.