Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre, kripto varlıklar son yıllarda "niş ürünler" olmaktan çıkıp ana akımda yer buldular ve dolayısıyla alanda daha kapsamlı düzenlemeler yapma ihtiyacı doğdu.

IMF sermaye piyasaları başkanı Aditya Narain ve başkan yardımcısı Marina Moretti tarafından kaleme alınan yeni rapora göre, kripto varlıklar "niş ürünlerden" çıkıp, spekülatif yatırımlarda, güçsüz para birimlerine karşı korumada ve ödeme aracı olarak kullanılmaya başlandı.

Rapor yazarlarına göre, kripto ihraç eden şirketler, borsalar ve risk fonlarının güncel başarısızlıkları, sektörü düzenleme yönünde çaba göstermek için sebep verdi.

Diğer yandan Narain ve Moretti, piyasanın hızlı değişimi, denetim zorluğu ve düzenleyiciler arasında uygulanabilir beceri eksikliği nedeniyle kripto varlıklar için yasal çerçeve geliştirmenin hala zorlu bir süreç olduğunu düşünüyor.

Rapor yazarları, düzenleyicilerin kripto düzenlemelerine karşı tutarsız bir yaklaşım sergilediğini belirtirken, bunun yerine koordine, tutarlı ve kapsamlı bir küresel yasal çerçeve için çalışılması çağrısında bulundu.

"Bazı düzenleyiciler tüketici korumasına, diğerleriyse güvenlik ve sağlamlığa veya finansal entegrasyona öncelik verebilir. Ayrıca geleneksel finans düzenlemelerinin kapsamadığı madenciler, doğrulayıcılar ve protokol geliştiricileri gibi birçok kripto oyuncusu var," diye yazarlar, şöyle devam etti:

"Küresel bir yasal çerçeve piyasalara düzen getirecek, tüketiciye güven aşılayacak, neye izin verildiğinin sınırlarını çizecek ve yararlı inovasyonun devam edebileceği güvenli bir alan sağlayacak."