Bitcoin teknik kılavuzunun yazarı olduğunu iddia eden adam yine intihal ile suçlanıyor, hem de bu kez doktora tezi konusunda.

Daha önce Dr. Craig Wright'ı Northumbria Üniversitesi'ndeki 2008 tarihli hukuk bitirme tezinde intihal yapmak ile suçlayan anonim yazar PaintedFrog, Wright'ın 2017 tarihli Charles Sturt Üniversitesi (CSU) doktora teziyle ilgili analizini yayınladı.

PaintedFrog, Wright'ın ''Bilgi Sistemleri Riskinin Sayısallaştırılması: Bilgi Güvenliği Sorunlarına Sayısal Yanıtlara Bakış'' adlı tezinin ve halka açık bazı kaynakların ekran görüntülerini yayınladı.  

İntihal nedir?

PaintedFrog, Wright'ı ''çok sayıda içeriği çalmak ve otomatik tespit araçlarını atlatmak için başka kelimerle yeniden yazmak'' ile suçluyor. Wright, iddiaya göre çoğu kelimeyi eş anlamlılarıyla değiştirmiş.

Kabul edilebilir parafraz ve intihal arasındaki fark, bir bakımdan gri alanda kalıyor. Ne var ki, CSU'nun politikalarına göre intihal şöyle tanımlanıyor: 

“...kitap, dergi, çalışma notu, internet, diğer öğrencilerin çalışmaları veya diğer herhangi bir kaynaktan fikirleri, söz konusu fikirlerin kaynağını belirtmeden başka kelimeler ile ifade etmek.”

PaintedFrog, Wright'ın yararlandığı kaynakları gerektiği gibi kaynak olarak göstermediğini iddia etti. PaintedFrog tarafından paylaşılan üniversite profesörleri ile e-posta yazışmalarına göre CSU, konuyla ilgili soruşturma başlattı. 

Yan yana kıyaslama 

PaintedFrog, Wright'ı Graham Williams tarafından Ocak 2008'de yayınlanan ''Veri Madenciliği: Masaüstü Hayatta Kalma Kılavuzu'', Reto Baumann tarafından 2002'de yazılan ''Etik Bilgisayar Korsanlığı'' ve hatta bir kuş bilimi profesörünün web sayfasındaki içerikleri kullanmak ile suçluyor.

.

Sol: Wright'ın 2017 tezinin ekran görüntüleri, Sağ: Olay geçmişine ilişkin kümülatif süreçler. . Cook, Richard & Lawless, Jerald & Lee, Ker-Ai, 2003. Kaynak: Medium

Sol: Wright'ın 2017 tezi, Sağ: Çatışma Ekonomilerinin İlkeleri: Sosyal Bilimciler için Bir Öncül. Kaynak: Medium

PaintedFrog, Wright'ın kimi durumlarda ise bazı kaynaklarda mevcut olan yazım yanlışlarını kopyaladığını ve bunları düzeltmediğini ileri sürdü.

Sol: Wright'ın 2017 tezi. Sağ: Etik Bilgisayar Korsanlığı. Reto Baumann, 2002. Kaynak: Medium

PaintedFrog, intihalin boyutunun Wright tarafından sunulabilecek ''Bunlar birkaç hata.'' argümanını geçersiz kıldığını iddia etti.