Tezos aleyhine açılan üç yıllık toplu dava, hakim Judge Seeborg'un Tezos'un (XTZ) 25 milyon dolarlık ödemesini cuma günü onaylamasıyla birlikte sona erdi.

Karara göre söz konusu ödeme, Tezos'un 1-13 Temmuz 2017'deki ilk coin arzına katılan ve 25 Kasım 2019'dan önce XTZ birikimlerini zararına satan, 25 Kasım'dan önce satış yapmayan veya şifrelerini kaybetmeleri nedeniyle XTZ birikimlerine erişemeyen "tüm kişi ve oluşumlar" arasında dağıtılacak.

Uygun tarafların ödemeden paylarını almak için 16 Ekim 2020'ye kadar başvurmaları gerekiyor.

Davacı tarafın avukatları da davacılara yapılacak ödemenin üçte biri kadar ödeme alacak. Yaklaşık 203 bin dolarlık avukat masrafları ise davalı tarafından ayrıca ödenecek.

Anlaşmaya göre davacılar, ileride Tezos ve diğer davalılara karşı hak talebinde bulunamayacak.

Dava Aralık 2017'de, bir grup özel davacının Tezos'un kurucuları Kathleen ve Arthur Breitman ve Tezos Vakfı'nı, projenin ICO'su ile menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava etmesiyle başlamıştı.