Bitcoin (BTC) başta olmak kripto para birimlerine yatırım yapanların en çok merak ettiği konulardan biri de düzenleyici kurumların olası yaptırımları.

Yakın zaman önce Cointelegraph tarafından haberi yapıldığı üzere, Türkiye'deki kripto para borsalarında yapılan işlemlerin Maliye Bakanlığına bildirilmesi istenmişti. Hal böyle olunca Türkiye'deki kullanıcılar yatırımlarının vergiye tabi olup olmayacağını sormaya başlamıştı.

Yakın zaman önce yaşanan bir başka gelişme de kripto para birimleri üzerinden yapılan yasa dışı faaliyetlere karşı yetkililerin alacakları önlemler noktasındaydı. Haberi paylaşıldığı üzere Maliye Bakanlığı, "kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Türkiye sınırları içinde kripto para düzenlemelerinin yolda olduğunu söylemişti.

Devletlerin olası kripto para yaptırımları hakkında konuşulanların yanı sıra, Bitcoin gibi para birimlerinin hukuksal açıdan nasıl değerlendirileceği de merak ediliyor.

Zira Türkiye'de kısa zaman önce görülen bir dava sonunda, muhatabın kripto para borsasında yer alan varlıklarına el konulması kararı çıkmıştı.

Kaynak: Twitter

Peki Bitcoin'ler mahkeme kararı ile haczedilebilir mi? Cointelegraph'a özel açıklamada bulunan Avukat Mete Korkmaz bu konuya açıklık getirdi.

Türkiye'de ilk yaşandı!

Kripto paralar hakkında hukuki düzenleme tartışmaları sürerken, yakın dönemde yaşanan icra işlemiyle birlikte yeni bir gündem oluştu. İstanbul 14'üncü İcra Dairesi, bir borçlunun kripto para borsasındaki varlıklarının icra işlemine tabi tutulması kararı aldı.

Fikrine danıştığımız Avukat Mete Korkmaz, "Borçlu kişi, malvarlığı ile borcundan sorumludur ve ödemediğinde malvarlığı haczedilir" şeklinde açıklıyor. "Haczin konusunu borçlunun taşınır, taşınmaz malları ve üçüncü kişilerdeki alacakları oluşturur. İcra hukukunda, değeri parayla ölçülebilen her şey borçlunun malvarlığına dâhildir."

Kripto para birimlerinin, borçlunun el konulacağı varlıkları arasında sayılıp sayılmayacağını şöyle açıkladı:

"Kripto paraların hukuken bir düzenlemesinin olmaması onu haczedilemez kılmaz. İcra İflas Kanunu’nda haczedilemeyecek varlıklar listelenmiştir. Türk Hukuku’nda İcra İflas kanundaki haczedilemeyecek varlıklar listesine dâhil olmayan ve parasal olarak değeri olan her şey haczedilebilir."

Kripto para birimlerinin para, emtia ya da menkul kıymet olup olmadığı konusunda fikir birliği elde edilmemesine rağmen haczedilebileceğini savunan Korkmaz, "adı hiçbir kanuni düzenleme de geçmese de […] kripto paraların ekonomik bir değer ifade ettiği gerçeğini değiştirmemektedir" diyor.

"[…] Kripto paraların, İcra İflas Kanunu'nda da haczedilmeyecek varlıklar listesinde bulunmaması ve kanunen değeri parayla ölçülebilen şeylerin haczedilebilirliği kuralı nedeniyle haczedilmesi mümkündür."