PwC'nin yeni araştırması, geniş kullanım alanına sahip blockchain teknolojisinin küresel gayri safi yurt içi hasılaya önümüzdeki 10 yıl içerisinde 1,76 trilyon dolar ekleme potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu. Blockchain, bunun gerçekleşmesi halinde 2030 yılında küresel GSYİH'nin yüzde 1,4 'ünü oluşturacak.

Raporda blockchain teknolojisine gösterilen giderek artan ilginin ana sebebinin, aracılara dayanan süreçlere güveni entegre edebilecek daha etkili bir sisteme olan ihtiyaç olduğu belirtildi. PwC, bir başka araştırmasında CEO'ların yarıdan fazlasının, iş sürecindeki güvenin azalması nedeniyle kuruluşlarının etkilendiğine inandığını ortaya koydu.

PwC'ye göre blockchain, kuruluşlara sözleşmeleri, belgeleri, sertifikaları, kayıtları ve anlaşmaları doğrulamada yardımcı olacak.

PwC ekonomistleri, blockchain teknolojisinin sağlık, devlet ve kamu hizmetleri, imalat, finans, mağazacılık ve lojistik gibi birçok sektörde potansiyeli olduğunu ileri sürdü. Ekonomistler, bu sektörlerdeki şirketlerin çoğunun 2025 yılına kadar bir şekilde blockchain teknolojisi kullanacağını öngörüyor.

Ekonomistler, blockchain teknolojisinin önümüzdeki 10 yıl içerisinde en çok kullanılacağı beş alanın menşe tespiti, ödemeler ve finansal araçlar, kimlik tespiti, sözleşmeler ve anlaşmazlık çözümü ve müşteri bağlılığı olacağını düşünüyor.

Blockchain’in yalnızca menşe tespiti için kullanımının küresel GSYİH'ye 962 milyar dolar eklemesi bekleniyor. Ödeme ve finansal araçların ise 433 milyar dolar, kimlik tespitinin 224 milyar dolar, sözleşmeler ve anlaşmazlık çözümünün 73 milyar dolar ve müşteri bağlılığının 54 milyar dolar ekleyeceği öngörülüyor.

Blockchain, 2021 sonuna kadar küresel ekonomiye 66 milyar dolar katkı sağlayacak. Rapor, blockchain teknolojisinin etkisinin 2025 yılına kadar altı buçuk kat artacağını ve bu değeri 422 milyar dolara taşıyacağını tahmin ediyor.