Bir kilit ölçü daha Bitcoin (BTC) piyasasının iyileştiğine işaret ediyor; mevcut fiyat hareketi, varlığın "gerçekleşen" fiyatını iki katına çıkardı.

Bitcoin price versus realized price. Source: Glassnode.

Bitcoin fiyatı ve gerçekleşen fiyat. Kaynak: Glassnode.

"Gerçekleşen" Bitcoin fiyatı nedir?

Bitcoin'in gerçekleşen fiyatı, gerçekleşen piyasa değerini arza bölerek hesaplanmaktadır. Gerçekleşen piyasa değeri ise her bir Harcanmamış İşlem Çıktısı'nı (UTXO) en son hareket ettirildiğinde işlem gördüğü fiyat ile çarparak hesaplanıyor. Bu ölçü, varlığı elde etmenin maliyetini ortaya koyuyor. Geleneksel olarak gerçekleşen piyasa değeri ve fiyat asıl fiyatların altında olsa da, bu durum Kara Perşembe'de tersine döndü.

Bitcoin net unrealized profit. Source: Glassnode.

Bitcoin net gerçekleşmemiş kar. Kaynak: Glassnode.

Normale dönüş iyiye işaret mi?

Kara Perşembe'nin ardından ilişki normal seviyeye döndü. 27 Temmuz itibarıyla gerçek fiyatı, gerçekleşen fiyatın neredeyse iki katıydı. Normale dönüş her zaman sıcak karşılansa da, olumsuz tarafı arzın çoğunluğunun şu anda karlı durumda olması olabilir. Birikimciler, biriktirdikleri kazanımların bazılarını gerçekleştirmek isteyebilir.