Şu anda Ethereum üzerinde Layer-2 ağı olan Arbitrum, ekosistemi içindeki uygun merkeziyetsiz özerk kuruluşlara yönetim token dağıtımını başlattığını duyurdu.

 

Arbitrum DAO duyurulduğunda, ARB airdrop arzının ilk yüzde 1,13'lük token tahsisi, Arbitrum ekosistemindeki nitelikli DAO'ların bir kısmına verilmek üzere ayrılmıştı.

Arbitrum ekibi, daha önce toplam 10 milyar token arzının yüzde 1,13'ünü, mevcut değeri 145 milyon doları aşan 113 milyon ARB token'ına eşdeğerini, nitelikli projeler arasında dağıtılmak üzere belirlemişti. DAO'lara yönelik bu davranış, daha önce mart ayında erken dönem Arbitrum kullanıcılarına airdrop olarak dağıtılan token arzının yüzde 11,6'sından farklıdır.

Arbitrum, Twitter'da test işlemlerini aldığını doğrulayan DAO'lara ilk token grubunu verdiğini duyurdu. Bu arada, Arbitrum'dan gelen on-chain veriler, vakfın bugün 125 DAO adresine önemli miktarda ARB token'ı aktardığını ve daha sonra birkaç dağıtımın daha beklendiğini gösterdi.

Arbitrum'un Layer 2'deki rakibi Optimism de benzer bir yaklaşım benimseyerek 2022'deki lansmanından kısa bir süre sonra yönetim token'larını ekosistemindeki projelere dağıtmıştı.

Arbitrum DAO'ları ödüllendiriliyor

DAO'lara verilen yönetişim token'ları, Arbitrum ağındaki faaliyetlerin benimsenmesinde yardımcı olabilir. Bu tür dağıtımlardaki token'lar, hazinelerinin bileşenleri olarak veya yönetişim oylamaları yoluyla toplulukları tarafından kararlaştırılan diğer amaçlar için kullanılabilir.

Token alan projeler arasında GMX, TreasureDAO, SushiSwap, Uniswap, Aave, Hop Protocol, Radiant Capital, Balancer, Gains Network, Synapse, MakerDAO, Vesta, Curve, Layer Zero, 1inch, Swapr gibi projeler yer alıyor. 

Arbitrum Vakfı, ekosistemindeki diğer DAO'ları desteklemeye devam ederken, kendi DAO'sunu çevreleyen kısa bir sorunla karşılaştı. AIP-1 önerisi, 750 milyon token'ı sermayelendirme için vakfa aktarmayı amaçlıyordu ancak vakfın uygun yönetişim yetkisi almadan 50 milyon token'ı zaten harcadığına dair raporlar nedeniyle bu öneri reddedildi.

Bununla birlikte, takip eden teklif AIP 1.1'de topluluk, 750 milyon ARB token'ının tamamını vakfa aktarmayı kabul etti ve bunları özel hibeler için idari bütçesine ayırdı. Bugün DAO'lara yapılan dağıtım bir hibe değildi. Bunun yerine, DAO olarak faaliyet gösteren ve Arbitrum ağına değer katan projelere sağlanan ücretsiz bir kullanıcı airdrop'una benzer özellik taşıyordu.