The Bank for International Settlements (BIS) ve bir grup merkez bankası, perakende bir merkez bankası dijital para birimi hakkında (rCBDC) perspektiflerini detaylandıran bir makale yayımladı. 

Kanada, Avrupa Birliği, Japonya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri merkez bankaları, 2020 yılında rCBDC ile ilgili ortak ilkeleri ve temel özellikleri belirleyen bir metin oluşturmak için BIS ile birlikte hareket etti. Bir yıl sonra rCBDC ile ilgili üç rapor yayımlandı.

Son makalede, önceden de incelenen politika unsurları tartışıldı. Makalede, CBDC ile ilgili olağanüstü yasal sorunlar büyük ölçüde ulusal hukuk meselesi oluşturacağından milletvekilleri ile kurulacak etkileşimin büyük önem taşıdı belirtildi.

Yedi yasal soru belirlendi

Rapor, bir rCBDC'nin nakit paranın yasal karşılığı mı yoksa yeni bir para türü mü olacağı sorusuyla başlayarak yedi yasal sorun belirledi. Bunlar arasında gizlilik de yer alıyor. 

Merkez bankaları, CBDC ihraç etmek için iyi bir donanıma sahiptir:

Merkez bankaları, bir kitlesel perakende ürünü olan banknotlar için sofistike bir değer zinciri oluşturma ve yönetme konusunda zaten uzmanlığa sahip durumda.

Raporda, özel sektörün bir CBDC ekosisteminin oluşturulmasına dahil edilmesinin hem bir politika kararı hem de pratik bir konu olduğu ifade edildi. Ek olarak CBDC'nin başarılı kullanımı için halkın benimsemesinni de belirleyici olacağı vurgulandı.

Belirlenen politika hedeflerine ancak CBDC belirli bir düzeye ulaşırsa ve bu düzeyi aşarsa ulaşılabilir. Bu da CBDC'nin işlevselliğini, tasarımını ve kullanım durumunu etkileyebilir. 

Çalışmaya katılan merkez bankalarının hiçbirinin CBDC'leri tanıtmak için mevcut bir planı söz konusu değil.