Araştırma şirketi Toluna tarafından gerçekleştirilen yeni bir anket, kullanıcıların kripto para farkındalığına ilişkin verileri ortaya koydu. Ankete, toplamda 4 bölgeden ve 19 farklı pazardan 18 ve 64 yaşları arasındaki 10 bin 500 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 57’si kripto varlıkların farkında olduğuna işaret ederken yüzde 60’lık bir kesim, kripto paraları anlamadığını söyledi. Kripto paralara yatırım yapan katılımcıların yüzde 42’si ise gelecek 6 ay içerisinde kriptoda tuttukları varlıkların oranını artırmayı planladığını dile getirdi.  

Aktarılan detaylara göre; kripto para piyasasındaki dalgalanmalara rağmen katılımcıların yüzde 81’i, kriptoda tuttukları varlıkları aynı oranda koruyacağını ya da bu oranı artıracağını ifade etti. Kripto paralara yatırım yapmayan kişilerin yüzde 32’si kripto para birimlerini yeterince anlamadıklarını söylerken yüzde 28’i ise dijital varlıkları yeterince güvenli bulmadıklarını belirtti. Bununla birlikte; katılımcıların yüzde 42’si, kısa veya uzun vadede kazanç sağlama potansiyeli sunsa da kriptonun riskli bir yatırım olduğuna işaret etti. 

Gelişmiş ülkeler, kriptoyla ilgili daha şüpheci görüşler bildirdi  

Öte yandan; gelişmekte olan pazarlardaki kullanıcıların, gelişmiş pazarlardaki katılımcılara kıyasla kripto para konusunda daha iyimser düşüncelere sahip olduğu görüldü. Gelişmiş ülkelerdeki katılımcılar ise kriptoya yönelik daha şüpheci görüşler bildirdi.  

Katılımcılara ayrıca, kripto paralara yatırım yapmayı tercih etmelerinin nedenleri de soruldu. Bu soruya yüzde 36 uzun vadeli istikrarlı büyüme, yüzde 35 kısa vadeli hızlı büyüme, yüzde 30 yatırımı çeşitlendirme, yüzde 25 çevrim içi işlemlerde ödeme yöntemi olarak kullanma, yüzde 11 devlet denetiminden kaçma, yüzde 16 geleneksel varlıkların çöküşüne karşı korunma ve yüzde 15 kaybetme korkusu yanıtını verdi.