Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte yapay zeka, dünya genelinde bir devrim yaratıyor. Türkiye'deki yapay zeka projeleri de birçok alanda etkileyici ve yenilikçi çalışmalara imza atıyor. Ülkemizde sağlık, eğitim, tarım, sanayi, ulaşım ve daha pek çok sektörde devrim niteliğinde değişiklikler sağlayan yapay zeka, günlük yaşamımızı kolaylaştırıyor. 

Yapay zeka projeleri, ülkemizin birçok sektöründe gerçekleştirilen çalışmalarla, insan yaşamını dönüştürme ve iyileştirme potansiyeli sunuyor.

Türkiye, yapay zeka konusunda 2021’de yürürlüğe giren bir genelgeye sahip. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde ve ilgili tüm paydaşların aktif katılımıyla hazırlanan "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi 2021-2025" konulu 2021/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 20/08/2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Ülkemizin yapay zekâ (YZ) konusundaki ilk ulusal strateji belgesi olan Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi'nin (UYSS) yayımlanması ile Türkiye, YZ stratejisine sahip ülkeler arasında yerini aldı.

Çeşitli üniversiteler, araştırma kurumları ve özel sektör firmaları, yapay zeka teknolojilerini kullanarak farklı projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Sektöre göre yapay zeka projeleri

Türkiye'nin sağlık sektöründeki yapay zeka projeleri, hastalık teşhisi ve tedavisi alanında önemli bir ilerleme kaydetti. Özellikle kanser teşhisinde yapay zeka tabanlı algoritmalar, hızlı ve doğru sonuçlar elde etmek için kullanılıyor. Radyoloji görüntülerinin analiz edilmesi, tarama sonuçlarının değerlendirilmesi ve hastaların takibi gibi birçok alanda yapay zeka teknolojisi tercih ediliyor.

Yapay zeka, eğitim alanında ise öğrenci performansının takibi ve eğitim yöntemlerinin iyileştirilmesi gibi alanlarda kullanılıyor. Yapay zeka tabanlı öğrenme yöntemleri, öğrencilere kişiselleştirilmiş eğitim imkanı sunarak onların güçlü yönlerini keşfetmelerine yardım ediyor. 

Tarım sektöründe de yapay zeka, verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir rol oynuyor. Tarım verilerinin analiz edilmesi ve tarım süreçlerinin otomatikleştirilmesi sayesinde, çiftçiler daha verimli bir şekilde üretim yapabilir ve kaynaklarını daha iyi yönetebilir. Aynı zamanda bitki hastalıklarının tespit edilmesi, tarım ilaçlarının doğru kullanımı ve üretim tahminleri gibi konularda da yapay zeka teknolojileri büyük bir potansiyele sahip.

Sanayi sektöründe ise yapay zeka projeleri, üretim süreçlerinin optimize edilmesi, verimliliğin artırılması ve hataların azaltılması gibi alanlarda büyük bir etkiye sahip. Yapay zeka destekli robotik sistemler, karmaşık üretim hatlarında insanlarla birlikte çalışabilir ve daha hızlı ve hassas sonuçlar elde edebilir. Ayrıca, yapay zeka sayesinde büyük veri analizi yapılarak, daha iyi bir planlama ve kaynak yönetimi gerçekleştirilebilir.

Ulaşım sektöründe de yapay zeka projeleri, trafik yönetimi, otonom araçlar ve seyahat planlaması gibi alanlarda kullanılıyor. Yapay zeka tabanlı trafik sistemleri, trafik sıkışıklığını azaltmaya ve seyahat sürelerini optimize etmeye, otonom araçlar ise geleceğin ulaşımının temelini oluşturmaya çalışıyor.

Türkiye'nin Milli İnsansız Hava Aracı (MİHA)

Türk mühendisler tarafından geliştirilen bu proje, yapay zeka ve otonom uçuş teknolojilerini birleştirerek Türkiye'nin kendi milli insansız hava aracını üretmeyi hedefliyor.

TÜBİTAK SAGE - Savaş Sahası Otonom Sistemler Araştırma Grubu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesindeki SAGE, yapay zeka ve otonom sistemler konusunda araştırmalar yapıyor. Özellikle savunma alanında otonom sistemler, insansız hava araçları ve otonom karar verme sistemleri üzerine çalışıyor.

Finansal teknolojilerde yapay zeka: PİGGY

Türkiye'deki finansal teknoloji şirketlerinden biri olan PİGGY, yapay zeka ve makine öğrenmesi kullanarak finansal analiz, yatırım önerileri ve kişisel finans yönetimi gibi hizmetler sunuyor.

Arçelik ve yapay zeka destekli ürün geliştirme

Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya üreticilerinden biri olan Arçelik, yapay zeka teknolojilerini ürün geliştirme süreçlerinde kullanıyor. Özellikle akıllı ev ürünleri ve enerji verimliliği alanlarında yapay zeka tabanlı çözümler sunuyor.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI)

Türkiye’de, yapay zeka teknolojileri ile ilgili farkındalığı artırmak için çalışan ve bu alandaki ekosistemin ve işbirliklerinin gelişmesine yardımcı olan bir girişim olarak çalışıyor. TRAI ekosisteminde; yapay zeka girişimleri, yapay zeka alanında çalışan akademisyenler, teknoloji şirketleri, teknoloji odaklı çalışmalar yapan STK'lar ve ağlar, üniversite kulüpleri, yatırımcılar ve globalde yapay zeka ve girişimcilik odaklı çalışmalar yapan kurumlar bulunuyor.

Kaynak

Presidency of the Republic of Türkiye Digital Transformation Office

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI)

OECD.AI

Türkiye’de Yapay Zeka Ne Durumda: Fırsatlar, Zorluklar – TRAI Gözünden